Persberichten
donderdag, 13 apr 2023

Vlaams-federale migratiesamenwerking ligt meer dan jaar stil

Foto: iStock. Vlaams-federale migratiesamenwerking ligt meer dan jaar stil

De interministeriële conferentie migratie komt al meer dan een jaar niet meer samen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Inburgering en Integratie Bart Somers (Open Vld) op vragen van Vlaams Parlementslid Sam Van Rooy (Vlaams Belang). “In 2021 kondigden de federale en deelstaatregeringen deze samenwerking nochtans met veel bravoure aan”, aldus Van Rooy. “Er werd sindsdien echter geen enkele beslissing genomen, en bovendien ligt deze conferentie over migratie al ruim een jaar stil.”

De Interministeriële Conferentie Migratie en Integratie werkt niet meer. De bevoegde federale en Vlaamse ministers kwamen al sinds maart 2022 niet meer samen over migratie- en inburgeringsdossiers. Ook ontmoette minister van Inburgering en Integratie Bart Somers sindsdien staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi en opvolger Nicole de Moor niet meer. 

Eerder gaf Somers aan dat men in 2022 als jaarthema niet-begeleide minderjarigen had gekozen. Gezien de toenmalige problematiek rond de vluchtelingen uit Oekraïne, bespraken de ministers in maart 2022 dit thema. Hierna werd echter niets meer beslist over de aanpak van niet-begeleide minderjarigen, en ook niet over een koppeling tussen het slagen voor inburgering enerzijds en de verblijfswetgeving anderzijds. Dit laatste is al vele jaren een eis van het Vlaams Belang. 

“Met alleen mooie woorden van de regering zijn de mensen niets, zij willen dat het asielmisbruik stopt en dat vreemdelingen die niet slagen voor inburgering het land worden uitgezet”

Op 4 juni 2021 traden drie Vlaamse ministers toe tot de Interministeriële Conferentie Migratie en Integratie. Het ging om ministers Bart Somers (Open Vld), Hilde Crevits (cd&v) en minister-president Jan Jambon (N-VA). De interministeriële conferentie werd opgericht om het beleid van de federale regering en de deelstaten op elkaar af te stemmen, en moest ervoor zorgen dat er sneller vooruitgang wordt geboekt in bepaalde migratiedossiers. Twee weken geleden gaf de Moor aan een Interministeriële conferentie Migratie en Integratie samen te roepen om maatregelen te nemen om arbeidsmigranten beter te beschermen.

“Er werden in 2021 veel beloftes gedaan, maar vandaag kan men geen enkel resultaat voorleggen. Men komt vrijwel nooit meer samen. Nochtans is de asielinstroom allerminst onder controle”, hekelt Van Rooy. “Onze partij vraagt ook al lang om voor een logische koppeling te zorgen tussen het inburgeringsbeleid en de verblijfswetgeving: wie niet slaagt voor integratie en inburgering, moet volgens ons het land worden uitgezet. Met loze beloftes van de regering zijn de Vlamingen niets. Zij willen een kordaat beleid, dat een einde maakt aan de illegale immigratie, dat het misbruik van de asielwetgeving en andere migratiekanalen eindelijk stopt en dat vreemdelingen die niet kunnen of willen integreren het land uitzet.”