Nieuws
vrijdag, 15 dec 2023

Vlaams zorgpersoneel verdient ook een extra eindejaarspremie 

Vlaams zorgpersoneel dreigt dit jaar de extra toeslag op hun eindejaarspremie te verliezen. Dat blijkt uit vragen van het Vlaams Belang aan welzijnsminister Hilde Crevits (cd&v) in het Vlaams Parlement. “Al ons zorgpersoneel verdient dezelfde behandeling en verloning ongeacht of ze onder het federale of Vlaamse niveau vallen”, zegt Vlaams Parlementslid Suzy Wouters.  

Sinds 2022 krijgt het federaal zorgpersoneel een extra toeslag op hun eindejaarspremie. Deze verhoging bedroeg in 2022 ongeveer 400 euro bruto voor wie voltijds werkt. Vorig jaar werd de eindejaarspremie van het Vlaams zorgpersoneel ook verhoogd tot hetzelfde bedrag, maar dit was helaas maar eenmalig. “Ruim zeventigduizend werknemers in de zorg vragen zich terecht af of ze minder hard hebben gewerkt dan hun federale collega’s”, stelt Wouters.  

“De werknemers in de Vlaamse zorgsector verdienen meer waardering voor hun werk, want zij zijn uiteraard even competent als hun federale collega’s”

De vakbonden organiseerden de voorbije week reeds verschillende acties waarmee ze pleiten voor meer waardering en het wegwerken van deze onrechtvaardige verschillen. Minister Crevits gaf in haar antwoord aan dat ze aan het onderhandelen is met de vakbonden en hoopt op witte rook. “Het feit dat de onderhandelingen lopen is positief, maar er moet snel vooruitgang geboekt worden zodat de extra toelage bij de eindejaarspremie voor ons Vlaams zorgpersoneel er nog tijdig komt”, reageert Wouters.  

“Zorg is zorg. Al ons zorgpersoneel heeft recht op een gelijke behandeling, dezelfde voordelen en verdiende verloning”, aldus Wouters. “Zij zijn de helden van gisteren, de helden van vandaag, maar ook de helden van de toekomst en dus moeten ze de waardering krijgen die ze verdienen.” Het parlementslid merkt bovendien op dat het toekennen van de eindejaarspremie aan het Vlaams zorgpersoneel ook belangrijk is voor de voorzieningen waar ze werken. “Het financiële plaatje is uiteraard ook een van de beweegredenen om voor een bepaalde werkplek te kiezen. Wanneer federaal zorgpersoneel een toelage bij de eindejaarspremie ontvangt en Vlaams zorgpersoneel niet, dan dreigen bijvoorbeeld onze Vlaamse woonzorgcentra die nu al met een personeelstekort kampen het nóg moeilijker te krijgen om mensen te vinden”, besluit Wouters.