Persberichten
maandag, 22 feb 2021

Vlaamse Federale ambtenaren dubbel zo vaak meertalig dan Franstalige

Dubbel zoveel Vlamingen krijgen een taalpremie Frans dan er Franstaligen een taalpremie Nederlands ontvangen. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) op een schriftelijke vraag van Kamerlid Pieter De Spiegeleer (Vlaams Belang). “11.394 Vlaamse federale ambtenaren (27,6 procent) ontvangen een taalpremie Frans. En slechts 5.939 Franstalige ambtenaren (16,3 procent) krijgen een taalpremie Nederlands”, zegt De Spiegeleer. “We weten meteen hoe miserabel het gesteld is met de kennis van de tweede landstaal bij de Franstalige federale ambtenaren.”

De taalpremie, die uiteraard gebaseerd is op een taalexamen, werd in het leven geroepen om de tweetaligheid van federale ambtenaren te stimuleren en taalproblemen op de federale werkvloer weg te werken. “Maar deze cijfers tonen net de nog steeds bestaande ongelijkheid op het terrein sterk aan”, aldus De Spiegeleer. “Deze cijfers zijn triest en wraakroepend, maar als we de kennis van het Nederlands aanschouwen bij het overgrote deel van de Franstalige federale ministers en staatssecretarissen, kunnen we uiteraard niet verbaasd zijn over het feit dat de tweetaligheid van hun ambtenaren eveneens ondermaats is.”

“De zinsnede “Et pour les Flamands, la même chose” is bij de federale ambtenaren anno 2021 actueler dan ooit”

De cijfers tonen ook grote verschillen aan tussen de verschillende administraties. Zo scoort de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld redelijk hoog en deze van Justitie daarentegen zeer laag qua tweetaligheid. Zo geniet slechts 6,91% van de Franstalige ambtenaren bij de FOD Justitie een taalpremie.

“Opmerkelijk is ook het gebrek aan meertaligheid in de ‘Kanselarij van de Eerste Minister’, een symbolische Federale Overheidsdienst”, merkt De Spiegeleer tenslotte op. “Vooreerst zijn Nederlandstaligen daar in aantal ondervertegenwoordigd, ondanks het feit dat de bevolking in België uit 60 procent Nederlandstaligen bestaat. Daarnaast zien we dat er zelfs op de Kanselarij amper tweetalige Franstalige ambtenaren te vinden zijn. Slechts 23,7 procent van de Franstaligen geniet er een taalpremie.”