Nieuws
woensdag, 06 mrt 2024

Vlaamse regering betaalt opnieuw fors voor lidmaatschap WEF

De Vlaamse regering betaalt jaarlijks zo’n 216.000 euro om lid te zijn van het World Economic Forum (WEF). Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), die in januari weer met een kabinetsdelegatie naar de jaarlijkse bijeenkomst van het WEF in het Zwitserse Davos was getrokken, op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Sam van Rooy (Vlaams Belang). “De Vlaamse regering blijft dus een wereldwijde lobby-organisatie subsidiëren en achternalopen die overduidelijk een ideologische agenda nastreeft, namelijk die van het globalisme, voor open grenzen, diversiteit en omvolking, evenals voor klimaathysterie en steeds meer overheidscontrole”, aldus Van Rooy.

Zowel vorig jaar als dit jaar gaat vanuit de Vlaamse regering jaarlijks 207.000 Zwitserse Frank naar het WEF. Dat komt overeen met ongeveer 216.000 euro. Het gaat om een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van 180.000 Zwitserse Frank plus 27.000 Zwitserse Frank om deel te mogen nemen aan de jaarlijkse bijeenkomst in Davos. Opvallend, aangezien het WEF van de Duitse econoom Klaus Schwab steeds controversiëler wordt. “Deze internationale lobby-organisatie streeft openlijk een globalistische toekomstagenda na waarbij tal van overheden zijn betrokken”, reageert Van Rooy. “Die agenda werd uitgekristalliseerd in de zogenaamde ‘The Great Reset’, die zogezegd ”een veiligere, gelijkere en stabielere wereld” als doel heeft. Dat klinkt misschien mooi, maar daarachter zit een agenda van open grenzen, diversiteit, omvolking, klimaathysterie en steeds meer regelneverij en overheidscontrole. Zo wil het WEF “gezamenlijk en snel optreden om alle aspecten van onze samenlevingen en economieën te vernieuwen, van onderwijs tot sociale contracten en arbeidsvoorwaarden”.

“Het lijkt er zeer sterk op dat de Vlaamse regering de globalistische doelstellingen van het WEF zoveel mogelijk uitvoert in ruil voor toegang tot het WEF-netwerk van multinationals, banken, journalisten en ngo’s”

Eerder kaartte Van Rooy al aan dat de Vlaamse regering onvoldoende transparant was over het lidmaatschap bij het WEF en diens invloed op het Vlaamse beleid. Vervolgens bleek uit zijn kritische vragen aan minister-president Jambon dat de verstrengeling tussen de Vlaamse regering en het WEF toeneemt, want sinds 2022 is Vlaanderen ‘gepromoveerd’ tot ‘associate partner’ van het WEF, een juridisch bindende overeenkomst. Van Rooy noemde het toen “te gek voor woorden dat de Vlaamse overheid Vlaanderen juridisch bindt aan een wereldwijde organisatie die een uitgesproken globalistische agenda nastreeft die haaks staat op de natiestaten, de democratie en de (keuze)vrijheid van de burger”.

Omdat het er zeer sterk op lijkt dat dat de Vlaamse regering de globalistische doelstellingen van het WEF zoveel mogelijk uitvoert in ruil voor toegang tot het WEF-netwerk van multinationals, banken, journalisten en ngo’s, herhaalt het Vlaams Belang de oproep om het Vlaams lidmaatschap bij het WEF stop te zetten. Van Rooy concludeert: “Het WEF wil eigenlijk gewoon de democratische besluitvorming omzeilen en het beleid van de Vlaamse regering bepalen. De burger heeft daar echter nooit voor gestemd. Met netwerken en investeringen aantrekken is vanzelfsprekend helemaal niets mis, maar dat is perfect mogelijk buiten het globalistische WEF.”