Nieuws
woensdag, 28 feb 2024

Vlaamse regering moet busbouwer Van Hool redden

Er zou een herstructurering op til zijn bij de Vlaamse busbouwer Van Hool die financieel in slechte papieren zit. “De problemen bij Van Hool kunnen niet los gezien worden van het Vlaamse regeringsbeleid, waarbij er voor goedkope Chinese bussen gekozen wordt”, zegt Vlaams Parlementslid Wim Verheyden. “De Vlaamse regering moet Van Hool redden en haar gunningsbeleid aanpassen. We moeten onze eigen industrie koesteren.”

Volgens De Tijd zit busbouwer Van Hool uit Koningshooikt (Lier) in slechte papieren. Leveranciers zouden te laat betaald worden en het bedrijf zou een betalingsachterstand hebben van enkele miljoenen in sociale bijdragen. Er wordt verwacht dat op een bijzondere ondernemingsraad volgende maand een herstructurering zal worden aangekondigd. Er is zelfs sprake van dat de wet-Renault, een regeling voor collectief ontslag, wordt opgestart. Van Hool heeft zijn financiële reserve tijdens de coronacrisis opgesoupeerd. Van de 2.500 werknemers in de fabriek in Koningshooikt is zowat een derde tijdelijk werkloos. 

“Problemen Van Hool mee veroorzaakt door Vlaams regeringsbeleid”

“De problemen bij Van Hool kunnen niet los gezien worden van het Vlaamse regeringsbeleid”, zegt Verheyden. “Hoewel we met Van Hool een wereldspeler op vlak van bussen in Vlaanderen hebben, kiest de Vlaamse regering voor goedkope Chinese bussen. Dit mede ingegeven door de groene elektrificatiewoede die handenvol geld kost.” 

De situatie van Van Hool moet ook in het bredere perspectief gezien worden van onze maakindustrie die onder druk staat. Onder meer de alsmaar strenger wordende milieuregels, de hoge energieprijzen en het ondersteuningsbeleid van hun eigen industrie door de VS en China brengen de internationale concurrentiepositie van onze industrie fors in het gedrang. Recent trokken 73 CEO's van industriebedrijven hierover nog aan de alarmbel

Het Vlaams Belang vindt dat de Vlaamse regering Van Hool moet redden. “We mogen dit Vlaamse kroonjuweel niet verloren laten gaan”, besluit Verheyden. “Daarnaast moet het gunningsbeleid, waarbij enkel naar de kostprijs gekeken wordt, veranderen. We moeten onze eigen industrie koesteren en niet meegaan in de globalistische race to the bottom. Ik dring bovendien meer algemeen ook aan op een industrieel beleid dat de toekomst van onze Vlaamse maakindustrie veilig stelt. ”