Persberichten
woensdag, 20 mrt 2024

Vlaamse regering moet planlast leerkrachten drastisch verlagen

Uit het eerste planlastrapport blijkt dat vier op de vijf leerkrachten klagen over de onnodige administratie. “Hoewel het planlastprobleem al te lang gekend is, wordt het maar niet ten gronde aangepakt”, zegt Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang). “Onze leerkrachten zijn meer bezig met algemene opvoeding. Zij moeten lesgeven zodat ons onderwijs terug kan excelleren.”

De onderwijsinspectie bevroeg vanaf mei 2022 tot juni 2023 zo’n 8.500 mensen in het onderwijs naar wat planlast precies is en waar ze opduikt. 83 procent van hen gaf aan “veel” tot “heel veel” planlast te ervaren. De grootste veroor­zaker ervan blijkt de individuele aanpak van leerlingen te zijn. Op de vraag wie verantwoordelijk is voor al die ­planlast, wijst 80 procent van de ondervraagden naar de Onderwijsinspectie. 78 procent kijkt naar de verantwoording aan koepels en inrichtende machten en de externe vraag van ouders naar verantwoording is voor 56 procent een planlastveroorzaker. Daarnaast is ook een groot deel van de planlast niet per se rechtstreeks een gevolg van de overheid of de inspectie, maar van de schooldirectie.

“Dat vier op de vijf leerkrachten planlast ervaren, verbaast helaas niet”, zegt Beckers. “Eerder bleek al dat leraren gemiddeld één derde van hun werktijd als planlast beschouwen. Het planlastprobleem is al te lang gekend, maar wordt het maar niet ten gronde aangepakt.”

“Vermaatschappelijking onderwijs grote schuldige”

Het Vlaams Belang wijst inzake planlast ook naar de vermaatschappelijking van het onderwijs. “Onze leerkrachten zijn meer bezig met algemene opvoeding dan met onderwijzen”, aldus Beckers. “Als het van links afhangt, zouden zij ook nog moeten zorgen voor de voeding van de leerlingen. Dit is een taak van de ouders en zal de planlast alleen maar doen toenemen”

Voor oplossingen kijkt het Vlaams Belang naar de regelgeving en de ouders. “Nieuwe regels moeten veel transparanter tot stand komen en tijdig worden gecommuniceerd”, besluit Beckers. “Daarnaast moeten ouders ook geresponsabiliseerd worden. Zij moeten zorgen dat de brooddozen gevuld zijn en het huiswerk gedaan is in plaats van onderwijsresultaten aan te vechten. Onze leerkrachten moeten lesgeven zodat ons onderwijs terug kan excelleren.”