Nieuws
donderdag, 28 sep 2023

Vlaamse regering zaait verwarring over begrotingstekort

Het Vlaams Belang vindt dat de Vlaamse regering bewust verwarring zaait over het begrotingstekort. Wanneer Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zegt dat er naar een evenwicht in 2027 gegaan wordt dan is dat gewoon niet waar”, zegt Vlaams Parlementslid Anke Van dermeersch. “Er was een unieke kans om de begroting, pijnloos, op het spoor te zetten, maar werd niet benut.

Het Vlaamse begrotingstekort in 2022 was 1,1 miljard euro, zonder de Oosterweelwerken en het relanceprogramma Vlaamse Veerkracht mee te rekenen. Als beide projecten worden meegerekend is het Vlaamse tekort immers veel groter, namelijk 2,245 miljard euro. Het tekort in Vlaanderen voor 2023 wordt momenteel geraamd op iets meer dan 3 miljard euro en 3,683 miljard euro voor 2024. De Vlaamse regering beweert dat er in 2027 een begrotingsevenwicht zal zijn. Ze bedoelt echter van het ‘saldo ten opzichte van de evenwichtsdoelstelling’ en zonder rekening te houden met de kosten van Oosterweel en het relanceprogramma. Het is echter zo dat enkel het ESR-vorderingensaldo ertoe doet, namelijk het evenwicht volgens het Europese Systeem van Rekeningen (ESR). Dit is een internationaal compatibel boekhoudkundig raamwerk voor een systematische en uitvoerige beschrijving van een totale economie.

“De waarheid wordt dus geweld aangedaan en de Vlaamse regering zaait bewust verwarring”, zegt Van dermeersch. “Wanneer minister-president Jan Jambon zegt dat er naar een evenwicht in 2027 gegaan wordt dan is dat gewoon niet waar. In 2027 is er een ESR-tekort. Punt uit. Hoeveel zullen we pas kunnen inschatten bij de nieuwe Meerjarenraming die de Vlaamse regering presenteert in oktober.”

“Inflatiebonus werd gewoon besteed aan de uitgavendrift van deze Vlaamse regering”

Het is juist dat er, door de opeenvolgende crisissen, budgettaire uitgaven zijn geweest. Door de hoge inflatie was er evenwel ook een inflatiebonus van ruim 2 miljard euro, die gewoon werd besteed aan de uitgavendrift van deze Vlaamse regering. “Had deze bonus bespaard geweest, dan was het beeld nu anders”, aldus Van dermeersch. “Precies door die hoge inflatie en de daaruit volgende inflatiebonus, was er een unieke kans om de begroting, pijnloos, op het spoor te zetten. Die kans werd niet benut.”

De begroting voor 2024 graaft nieuwe putten met een tekort van 6,33 procent of 3,683 miljard euro op 58,12 miljard. “Dit komt deels door de nieuwe initiatieven, zoals een zinloze premie voor elektrische wagens, maar vooral door de structuur van de uitgaven”, besluit Van dermeersch. “Jambon sprak bij het aantreden van zijn regering in 2019 van een evenwicht in 2021. Dat werd dan in de loop van deze regeerperiode bijgesteld tot 2023 en daarna tot 2024. Nu is het 2027, maar we kunnen nu al vaststellen dat het dan ook niet zal zijn als dit beleid verdergezet wordt.”