Nieuws
woensdag, 14 dec 2022

Vlaanderen boven, vooral in het betalen van belastingen

Foto: iStock. Vlaanderen boven, vooral in het betalen van belastingen

Vlaanderen vertegenwoordigt bijna 70 procent van vennootschapsbelasting, zeker wanneer Vlaamse bedrijven met een maatschappelijke zetel in Brussel worden meegerekend. “De Vlaamse belastingbetaler betaalt ruim meer belastingen dan zijn aandeel in de bevolking, zeker als we de Vlamingen in Brussel mee in rekening brengen”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch. “En dat moet ook, het Vlaams Belang beschouwt Brussel principieel als een volwaardig en integraal deel van Vlaanderen.”

Met ruim 16 miljard euro aan inkomsten via de vennootschapsbelasting werd 2021 een recordjaar voor de Belgische schatkist. “Bedrijven in Vlaanderen vertegenwoordigen 65,6 procent van de vennootschapsbelastingen. Ze betalen volgens het weekblad Trends met ruim 10,5 miljard euro veel meer vennootschapsbelasting dan de Waalse, die 2,9 miljard euro stortten in 2021”, aldus Vermeersch. “De Brusselse bedrijven droegen dan weer 2,6 miljard euro bij.”

“Met de paars-groene regering wordt de scheeftrekking alleen maar erger, Vlaanderen betaalt en Wallonië bepaalt”

“Bij deze cijfers wordt nog niet eens rekening gehouden met ander federale belastingen, zoals de personenbelasting en btw en accijnzen”, aldus Vermeersch. “Een boutade stelt dat Vlaanderen en de Vlamingen 60 procent van de bevolking hebben, 70 procent van de belastingen betalen en 80 procent van de export in dit land vertegenwoordigen”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch. “Dit lijkt te worden bevestigd door deze cijfers.”

“De oververtegenwoordiging van de Vlaanderen, de Vlaming en Vlaamse bedrijven in de belastingen moet trouwens gezien worden in het geheel van transfers via de federale begroting, de sociale zekerheid, de dotaties en de rentelasten”, merkt Vermeersch tot slot op. “En deze regering maakt de toestand alleen maar hopelozer. Paars-groen heeft een geschiedenis van de belastingverhogingen, ook voor bedrijven. Denk maar aan de afbouw van de professionele diesel die vooral de vele logistieke en transportbedrijven in de Vlaanderen treft.”