Nieuws
dinsdag, 28 feb 2023

Voedsel- en huurprijzen stijgen naar ongeziene hoogtes

Ondanks de dalende algemene inflatie in februari blijven de voedselprijzen stijgen. Het gaat zelfs om de grootste stijging in 17 jaar. Ook de huurprijzen schieten omhoog. Het Vlaams Belang blijft zich ernstige zorgen maken over de stijgende levensduurte. “Het gaat om twee basisbehoeften bij uitstek: voeding en wonen”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. “We mogen niet blind zijn voor de druk die dit zet op zij die het al moeilijk hadden.”

Het leven is er in februari weer duurder op geworden, maar de stijging was kleiner dan de maand ervoor. De algemene inflatie daalde in februari naar 6,62 procent. Ter vergelijking: in januari was dat nog 8,05 procent. De minder sterke stijging is voornamelijk te wijten aan de dalende energieprijzen. Het is daardoor al de vierde maand op rij dat die algemene inflatie daalt. “Geen reden tot euforie”, volgens Van Lommel. “De levensduurte blijft toenemen en de kentering op vlak van basisbehoeften is allesbehalve ingezet, integendeel.” De inflatie voor voedingsproducten is, in tegenstelling tot de algemene inflatie, met maar liefst 16,12 procent gestegen. Dat is de grootste stijging in 17 jaar. "De redenen zijn terug te vinden in onder meer de stijgende loonkosten en het vertraagd effect van de duurdere grondstoffen, al stellen we vast dat de voedselprijzen in onze buurlanden behoorlijk lager zijn ondanks de stevige concurrentie in ons land."

“De levensduurte blijft toenemen en de kentering op vlak van basisbehoeften is allesbehalve ingezet, integendeel”

Ook de huurprijzen blijven stijgen. Wie in 2022 een nieuw huurcontract tekende, betaalt gemiddeld 815 euro per maand. Een stijging van 4,7 procent in vergelijking met een jaar geleden. Dat is een veel sterkere stijging dan in de vier voorgaande jaren. De lopende huurcontracten die volledig geïndexeerd worden, stegen met maar liefst 10 à 11 procent. “Ook de impact hiervan mag niet onderschat worden”, vervolgt het Kamerlid. “Niet alleen de inflatie speelt mee bij deze stijging, maar ook de stijgende interestvoeten voor hypothecaire kredieten. Door dat laatste worden meer mensen gedwongen langer te blijven huren en daardoor neemt de vraag naar huurpanden nog meer toe.”

Een enquête van consumentenorganisatie Testaankoop wees vorige maand al uit dat een kwart van de mensen op het einde van de maand niks meer overhoudt. Het Vlaams Belang blijft zich dan ook ernstige zorgen maken over de stijgende levensduurte en waarschuwde er al begin dit jaar voor dat onder meer de voedselprijzen zouden blijven stijgen. “Het gaat om zaken waar mensen weinig of niet op kunnen besparen”, besluit Van Lommel. “De steeds groter wordende groep mensen die het moeilijk heeft, blijft zo getroffen. We verwachten van de regering dat ze de problemen onder ogen ziet en actief maatregelen neemt om de inflatie naar beneden te halen.”