Persberichten
dinsdag, 22 aug 2023

VOKA wil gastarbeid uit Mexico en India: “Parasitair globalisme”

Werkgeversorganisatie VOKA hoopt met ‘talentmissies’ naar Mexico en India de krappe arbeidsmarkt in West-Vlaanderen te bekampen. “Compleet onaanvaardbaar”, volgens Tom Vandendriessche, Europees Parlementslid voor het Vlaams Belang. “Mensen zijn geen machines die je zomaar kan verplaatsen. Zo wordt het multicultureel drama nog verder versterkt.

Volgens Bert Mons, topman van Voka West-Vlaanderen, zijn er wel degelijk nog inactieven in de regio, maar blijkt het moeilijk om hen aan de slag te krijgen. Er is bovendien al geprobeerd om uit het nabijgelegen Wallonië te werven, maar ook dat loopt moeizaam. “Het is immoreel om de kortetermijnwinst van goedkope arbeid te privatiseren en de maatschappelijke kost te socialiseren”, vindt Tom Vandendriessche. “Het parasitair globalisme heeft altijd nieuwe arbeidskrachten nodig die voor minder salaris en minder sociale bescherming hun arbeid moeten verkopen. Dit is geen langetermijnoplossing, maar een oplossing ingegeven door een enge visie op mens en maatschappij.”

De werkloosheidsgraad blijft echter in Wallonië nog steeds zeer hoog. In Henegouwen ligt die op 11,7 procent, vier keer hoger dan in Oost-Vlaanderen. “Dat het ‘moeilijk’ is om inactieven aan het werk te zetten, is geen valabel argument”, aldus Vandendriessche. “Nu mag de Vlaming de rekening betalen voor die Waalse werkloosheid. Waarom pleit Voka niet voor een splitsing van de sociale zekerheid om werklozen opnieuw te activeren?”

“De enige die hier beter van wordt, zijn bedrijven die met een race to the bottom de lonen kunstmatig laag houden”

Voka West-Vlaanderen heeft reeds een ‘geslaagde’ verkennende missie naar Mexico achter de rug. In november staat een missie naar India gepland. Het plan is om in een volgende fase samen met geïnteresseerde bedrijven ‘talentmissies’ te organiseren. “De enige die hier beter van wordt, zijn bedrijven die met een race to the bottom de lonen kunstmatig laag houden", zegt Vandendriessche. “Voor de maatschappij is arbeidsmigratie, door de kettingmigratie die er op volgt, niet eens altijd winstgevend. Uit vele landen is de bijdrage voor de schatkist miniem, of zelfs negatief. Het wordt tijd dat werkgevers hun huidig model herzien, in plaats van ‘multiculturalisme for personal profit’ te bewerkstelligen.”

Voor het Vlaams Belang is dit model onhoudbaar en moeten er andere keuzes gemaakt worden. Zo kiest de partij voluit voor de gezinspolitiek. Geboortetekorten vandaag zijn immers arbeidstekorten van morgen. Ze wil investeren in gezinnen in plaats van in migratie. Ook wil ze inzetten op productiviteit en een slimme economie door middel van informatisering, automatisering en robotisering. Verder wil het Vlaams Belang een splitsing van de sociale zekerheid en de fiscaliteit opdat Wallonië geresponsabiliseerd wordt voor het falend beleid en Vlaams geld kan worden teruggegeven aan de Vlamingen. Tenslotte kiest de partij voor een drastische lastenverlaging op arbeid, zodat werken opnieuw loont. Op 24 september vindt het socio-economisch congres van het Vlaams Belang plaats, waar de partij haar oplossingen verder uit de doeken zal doen.