Nieuws
woensdag, 26 apr 2023

Volledige fiscale autonomie voor Vlaanderen nodig

Door de Bijzondere Financieringswet ontvangt de Vlaamse overheid in 2023 3.408 miljoen euro minder dan wat zij behoort te ontvangen. “Vlaanderen wordt financieel gewoon uitgekleed door de federale staat”, zegt Vlaams Parlementslid Anke Van dermeersch. Het Vlaams Belang pleit dan ook voor een volledige fiscale autonomie voor Vlaanderen. “In afwachting van volledige Vlaamse onafhankelijkheid moet minstens de personenbelasting volledig naar de deelstaten worden overgeheveld”, aldus Van dermeersch.

Bij de zesde staatshervorming gingen vanaf 2015 nieuwe bevoegdheden over naar de Gewesten en Gemeenschappen samen met de parallelle middelen via de Bijzondere Financieringswet. Hierin werden echter ook bepalingen geschreven waardoor de financiering niet 100 procent de bevoegdheden volgde. De Bijzondere Financieringswet werd gebruikt als hefboom om de Gewesten en Gemeenschappen te laten bijdragen in de kosten van de vergrijzing en in een responsabiliseringsbijdrage. Daardoor ontvangt Vlaanderen minder middelen dan waar ze, gelet op de overgedragen bevoegdheden, recht op zou hebben. In 2015 was dat nog 844,2 miljoen euro, maar in 2023 is dit reeds opgelopen naar 2.403,3 miljoen euro en in 2027 zal dit al 3.199,8 miljoen euro bedragen. 

In het kader van de zesde staatshervorming werd de dotatie uit de personenbelasting vervangen door zogenaamde gewestelijke opcentiemen. Deze gewestelijke opcentiemen zijn, net zoals de gemeentelijke opcentiemen, een belasting op de belasting van de federale staat. De federale taxshift heeft echter een fors negatieve impact op deze inkomsten. In totaal ontvangt de Vlaamse overheid dit jaar zo voor 3.408 miljoen euro minder. Dit loopt verder op tot 4.562,5 miljoen in 2027. “Vlaanderen wordt financieel uitgekleed door de federale staat”, zegt Van dermeersch. “Ondanks deze inleveringen blijft het federale tekort gewoon toenemen. Maar ook Vlaanderen gaat steeds meer gebukt onder schulden”

“Personenbelasting volledig naar de deelstaten”

Het Vlaams Belang pleit voor een volledige fiscale autonomie voor Vlaanderen. “In afwachting van volledige Vlaamse onafhankelijkheid moet minstens de personenbelasting volledig naar de deelstaten worden overgeheveld”, aldus Van dermeersch. “Reeds in 1999 nam het Vlaams Parlement overigens met grote meerderheid een resolutie aan waarin dit werd gevraagd.” Van dermeersch is van oordeel dat fiscale autonomie betekent dat de deelstaat soeverein en uitsluitend haar belastingen heft en daarvan dan een deel doorstort aan de federale staat voor de financiering van restbevoegdheden.