Persberichten
donderdag, 04 mei 2023

Voorstellen om wokecensuur in hoger onderwijs aan te pakken weggestemd door N-VA

In het Vlaams Parlement werd een resolutie van het Vlaams Belang besproken over het tegengaan van wokecensuur in het hoger onderwijs. De N-VA-fractie stemde hier tegen samen met de andere meerderheidspartijen en de linkse oppositie. “De aanwezigheid van woke aan onze hogeronderwijsinstellingen moet in kaart gebracht en tegengegaan worden want ze beknot de academische vrijheid”, zegt Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang). “Helaas blijven de andere partijen hiervoor doof. Deze stemming toont vooral de tweeslachtigheid van N-VA omtrent dit thema: enerzijds zitten ze overal te zeggen dat ze woke willen bekampen, maar anderzijds doen ze niks om wokecensuur effectief te stoppen.”

In de onderwijscommissie van het Vlaams Parlement werd vandaag de resolutie van de Vlaams Belang-fractie besproken over het vrijwaren van de vrije meningsuiting, het vrije onderricht en onderzoek in het hoger onderwijs tegen de wokecensuur. Alle andere partijen, inclusief de N-VA, stemden echter unisono tegen het initiatief. “Onze resolutie had als principieel uitgangspunt dat de vrije meningsuiting te allen tijde moet gevrijwaard blijven in ons hoger onderwijs”, verklaart Slagmulder. “Woke en andere linkse excessen die de academische vrijheid beknotten, moeten geweerd worden. Het is teleurstellend en wraakroepend dat andere partijen deze urgentie niet inzien.” 

De resolutie bundelde een resem aan voorstellen. Zo wil de partij starten met een verkennend beleidsondersteunend onderzoek door een onafhankelijke commissie naar de aanwezigheid van woke in het hoger onderwijs. Daarnaast moeten universiteiten en hogescholen preventief werken aan censuurbannende maatregelen en een gezamenlijk charter opstellen ter vrijwaring van de vrije meningsuiting en het vrije onderzoek. Ook moet de regering de opzet van een instellingsoverschrijdende tuchtcommissie onderzoeken die sanctionerend kan optreden bij flagrante gevallen waarbij academisch personeel of studenten censuur zouden opleggen aan hun collega’s, oversten of ondergeschikten.

“De Wever zijn toer doorheen Vlaanderen met zijn boekje over woke is enkel maar schone schijn”

De vaakst geopperde tegenargumentatie was dat het Vlaams Belang met deze maatregelen zelf censuur zou opleggen aan academici met een linkse mening. “Daarbij verdraaien onze tegenstanders moedwillig onze intenties”, zegt Slagmulder. “Onze voorstellen zijn niet gericht tegen academici met een mening. Integendeel zelfs. Wij willen net dat alle meningen aan bod kunnen komen, zonder dat academici moeten vrezen voor hun job of voor intimidaties door diegenen onder hen die wel aan censuur doen tegen te houden. We willen voorkomen dat het academisch landschap wordt gereduceerd tot een pensée unique.”

Het Vlaams Belang is vooral ontgoocheld in de houding van de N-VA-fractie. “N-VA mandatarissen, en hun voorzitter Bart De Wever op kop, zwaaien constant over het gevaar van woke, maar als puntje bij paaltje komt stemmen ze tegen voorstellen die dit probleem willen aanpakken”, aldus Slagmulder. “Ik concludeer hieruit dat De Wever zijn toer doorheen het land met zijn boekje over woke enkel maar schone schijn is. Echte verandering en vrijheid van meningsuiting komt er enkel met het Vlaams Belang.”