Persberichten
vrijdag, 19 jun 2020

Waarom weigert N-VA hoofddoekenverbod in onderwijs in te voeren?

Een recent arrest van het Grondwettelijk Hof dat duidelijk stelde dat een hoofddoekenverbod in het onderwijs geen schending inhoudt van de vrijheid van religie zette de weg volledig open voor de invoering van een wettelijke neutraliteitsplicht in het Vlaamse officieel onderwijs. Op de vraag van Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang) aan minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) in de commissie Onderwijs of nu eindelijk werk zal gemaakt worden van nieuwe wetgeving ter zake, antwoordde de minister echter dat het wettelijke hoofddoekenverbod er voorlopig niet komt.  

Het Vlaams Belang dringt al vele jaren aan op de invoering van een hoofddoekenverbod in het officieel leerplichtonderwijs. Volgens de partij horen manifeste religieuze symbolen immers niet thuis op school. Door de afwezigheid van dit wettelijk verbod werden tal van scholen reeds geconfronteerd met procedures van moslima’s die schoolreglementen die de neutraliteitsplicht oplegden aanvochten.
 
Het regeerakkoord deed voor Vlaams Belang even de hoop ontstaan dat het wettelijke verbod er effectief zou komen. Daarin was immers te lezen dat de regering-Jambon in het provinciaal en gemeenschapsonderwijs zal zorgen voor een levensbeschouwelijke neutraliteit voor leerkrachten en leerlingen. Een arrest van het Grondwettelijk Hof van 4 juni maakte bovendien duidelijk dat een verbod op religieuze tekens op school geen schending uitmaakt van enig mensenrecht, ook niet van de vrijheid van religie. Vlaams Belang-onderwijsspecialiste Roosmarijn Beckers vroeg in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement dan ook wanneer onderwijsminister Weyts (N-VA) nu eindelijk werk zou maken van wetgeving ter zake.

Vlaams Belang: “Waarom verstopt N-VA zich achter ‘juridisch risico’ terwijl Grondwettelijk Hof verklaarde dat hoofddoekenverbod wel kan?”

Minister Weyts verschool zich in zijn antwoord echter achter het juridisch risico” van een wettelijk verbod. Voor het Vlaams Belang is dit na het arrest van het Grondwettelijk Hof echter nog moeilijk vol te houden. Wat kan er nog meer de risico’s wegnemen dan dit arrest?, zo liet Beckers weten over Weyts’ commentaar. Ik vermoed dat dit excuus in werkelijkheid politieke verdeeldheid binnen de regering moet camoufleren. Het was opvallend hoe CD&V zich tijdens het debat in stilzwijgen hulde. Het regeerakkoord is nochtans duidelijk. N-VA moet nu eindelijk eens de moed hebben het wettelijke hoofddoekenverbod erdoor te duwen.

Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens (Vlaams Belang) laat inmiddels weten dat bij het Vlaams Belang de voorbereidingen reeds zijn opgestart om een eigen decreet te schrijven. Ik begin stilaan de indruk te krijgen dat bepaalde passages van het regeerakkoord enkel maar moesten dienen om de morrende kiezer te sussen, maar nooit uitvoering zullen krijgen, zo licht Janssens toe. In Frankrijk geldt er al sinds 2004 een verbod op manifeste religieuze tekens in het onderwijs, dat overigens nooit met succes werd aangevochten. Daar gelden toch geen andere mensenrechten dan hier? De kwestie maakt andermaal duidelijk dat echte verandering in Vlaanderen enkel maar mogelijk wordt met een regering van N-VA en Vlaams Belang.