Nieuws
woensdag, 21 jun 2023

Water moet betaalbaar zijn voor elke Vlaming

Uit een onderzoek blijkt dat waterprijzen in het Antwerpse voor particulieren hoger zijn dan voor bedrijven. “Water is een belangrijke grondstof en moet betaalbaar zijn voor elke Vlaming”, zegt Vlaams Parlementslid Bart Claes. “Terwijl de Vlaming zuinig omspringt met water, verkwist de regering miljoenen liters per dag door niet actiever het Vlaamse waterleidingnet te herstellen en de lekkages te dichten.”

Men zou verwachten dat het spaarzaam gedrag van de Vlaming beloond wordt en zich vertaalt in lagere, eerlijke en betaalbare prijzen. Dat is helaas niet het geval. In een rechtvaardige maatschappij zouden zuinige gezinnen minder hoeven te betalen dan grote bedrijven, maar de realiteit is anders voor Antwerpenaren aangesloten bij Water-Link. Dat bedrijf, dat via het Albertkanaal grote hoeveelheden drinkwater kan aanmaken, levert vooral drinkwater aan Antwerpen en de Antwerpse haven. Water uit lokale bodem dus, wat voordelig zou moeten zijn voor Antwerpenaren. Toch betalen Antwerpse bedrijven minder dan de helft van wat Antwerpse gezinnen voor hun water aangerekend krijgen. De allergrootste industriële afnemers krijgen de beste prijzen, de zuinige Vlamingen, daarentegen, worden achteruit gestoken. Zij moeten namelijk meer betalen naarmate ze meer verbruiken om buitensporig waterverbruik te ontmoedigen.

“Terwijl de Vlaming zuinig omspringt met water, verkwist de regering miljoenen liters per dag door niet actiever het Vlaamse waterleidingnet te herstellen en lekkages te dichten”

“Water is een belangrijke grondstof, een basisrecht, want zonder water kan niemand leven”, zegt Claes. “We moeten zuinig omspringen met water, het aanbod hoog houden met een goed waterbeleid om de prijs laag te houden. Water moet betaalbaar zijn voor elke Vlaming.”

Vlamingen worden voortdurend opgeroepen om spaarzaam te zijn, zuinig om te springen met water en niks nodeloos te verkwisten. “We doen het op dat vlak goed, met een gemiddeld verbruik van maar 89 liter drinkwater per dag”, aldus Claes. “Dat is gemiddeld 45 liter per dag minder dan onze Noorderburen. Deze Vlaamse regering kan er iets uit leren, want terwijl de Vlaming zuinig omspringt met water, verkwist de regering miljoenen liters per dag door niet actiever het Vlaamse waterleidingnet te herstellen en lekkages te dichten.”