Nieuws
vrijdag, 15 sep 2023

Wie op wachtlijst voor sociale woning wordt geplaatst, moet automatisch huurpremie ontvangen

De Vlaamse regering zal de voorwaarden voor een huurpremie of huursubsidie aanpassen om ze toegankelijker te maken voor de mensen die er recht op hebben. “De impact hiervan zal te klein zijn, zegt Vlaams Parlementslid Guy D’haeseleer. Het administratief vereenvoudigen en automatiseren van deze aanvragen zou meer effect hebben.

Uit een onderzoek van het Steunpunt Wonen blijkt dat heel wat mensen de premie of subsidie niet opnemen. Maar liefst 46 procent van de mensen die recht hebben op een huurpremie vraagt die niet aan. Verschillende oorzaken daarvan werden blootgelegd, waaronder: het gebrek aan informatie, de complexiteit van de aanvragen, het niet-automatisch toekennen aan diegenen die er recht op hebben en de opgelegde voorwaarden om er recht op te hebben. Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) schrapt nu twee voorwaarden. Zo moet je je niet langer inschrijven voor een sociale woning voor de huursubsidie en bij de aanvraag voor de huurpremie, moet je niet langer bewijzen dat je in een conforme woning woont. 

Een belangrijke factor bij het niet opnemen van de huurpremie of huursubsidie is dat veel Vlamingen niet weten dat ze hier recht op hebben. “De Vlaamse Regering is vooral sterk in communiceren over verplichtingen die de Vlamingen geld kosten zoals over verplichte renovaties, maar minder over rechten die het financiële leed kunnen verzachten”, aldus D’haeseleer. Volgens hem kunnen gemeenten en OCMW’s tevens een veel actievere rol spelen in het informeren van de mensen die er recht op hebben via lokale informatiekanalen.

“Kandidaat-huurders voor een sociale woning zouden van bij inschrijving een huurpremie moeten krijgen”

“Dat er maatregelen genomen worden om het gebrek aan opname van de subsidie of premie aan te pakken, is op zich een goede zaak”, zegt D’haeseleer. “Maar het vereenvoudigen van de administratieve rompslomp en het invoeren van een automatische toekenning van bijvoorbeeld de huurpremie, zou een veel grotere impact hebben dan de huidige maatregelen. Bij de kandidatuurstelling voor de sociale woning geef je als kandidaat de toestemming om alle noodzakelijke informatie over inkomen, eigendommen,… op te vragen. Deze informatie kan ook gebruikt worden om de huurpremie automatisch toe te kennen.”

Een kandidaat-huurder voor een sociale woning moet vier jaar op de wachtlijst staan vooraleer hij of zij recht heeft op een huurpremie. De gemiddelde wachttijd voor een sociale woning ligt momenteel echter op ongeveer vier jaar. “We blijven dan ook op onze honger zitten”, besluit D’haeseleer. “Dit zijn mensen die het financieel al erg moeilijk hebben. Door het gebrek aan sociale woningen zijn deze mensen veroordeeld om minstens vier jaar zwaar boven hun budget te huren op de private markt met alle gevolgen van dien. Wij blijven er dan ook voor pleiten om mensen die recht hebben op een sociale woning meteen een huurpremie toe te kennen als hun inschrijving aanvaard wordt. Deze Vlaamse regering ging er prat op om de armoede in Vlaanderen te zullen aanpakken. Door de huurpremie meteen toe te kennen, zou er al heel wat extra armoede kunnen vermeden worden.”