Column van de voorzitter
dinsdag, 04 dec 2018

Zelfmoordpact

Vlaams Belang

Premier Michel wil op 10 december het omstreden Marrakesh immigratiepact ondertekenen. Dit pact is een onomkeerbare stap in het volledig uit handen geven van het nationale immigratiebeleid en zal onvermijdelijk massale immigratiestromen op gang brengen.

Het pact maakt van immigratie immers een universeel recht waarbij onze landsgrenzen wagenwijd worden opengezet. Geen wonder dat de Verenigde Staten, Oostenrijk, Hongarije, Israël, Denemarken, Australië, Polen, Kroatië, Tsjechië, Zwitserland, Estland, Litouwen, Bulgarije, Noorwegen, Slovakije en Roemenië het pact weigeren te ondertekenen.

Als beschermers van onze identiteit en behoeders van ons sociaal zekerheidsmodel trekt het Vlaams Belang alle registers open om dit zelfmoordpact naar de enige plaats te verwijzen waar het thuishoort: de prullenmand. Wij kunnen dat echter niet alleen. U kan ons helpen door de petitie te tekenen op www.stopmarrakesh.com en aanwezig te zijn op onze spoedmeeting op 8 december in het Vlaams Parlement. Samen, schouder aan schouder, kelderen we dit vergiftigd verdrag en vrijwaren we onze toekomst.