Nieuws
vrijdag, 03 nov 2023

Zorg voor kwaliteitsvolle woonzorgcentra 

Het Vlaams Belang is ongerust over de kwaliteit van onze woonzorgcentra. Onlangs werd een nieuw woonzorgcentrum, ‘Ons Geluk’ uit Oostende, onder verhoogd toezicht geplaatst. Verschillende wantoestanden deden zich voor. Zo lagen onder andere de wachttijden bij de beloproepen tussen de 50 minuten en 4 uur. “Het is onaanvaardbaar dat de ouderen in deze voorziening zomaar aan hun lot werden overgelaten”, zegt Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse. “Er moet dringend ingegrepen worden om de kwaliteit van onze woonzorgcentra te waarborgen.”

Woonzorgcentra met meerdere klachten of waarvan de kwaliteit van zorg uiterst twijfelachtig is kunnen onder verhoogd toezicht geplaatst worden. Dit gebeurde dus bij het woonzorgcentrum ‘Ons Geluk’ uit Oostende waarbij het inspectieverslag verschillende wantoestanden aan het licht bracht. Te lange wachttijden, bewoners waarbij om 11 uur de ochtendzorg nog niet was uitgevoerd, medicatie die niet werd toegediend zijn maar enkele voorbeelden hiervan. “Deze mensonterende behandelingen en het feit dat er momenteel 22 woonzorgcentra onder verhoogd toezicht staan, toont aan dat er knelpunten zijn inzake de kwaliteit van onze woonzorgcentra en dat controle hierop onontbeerlijk is”, reageert De Reuse.  

“Het is onaanvaardbaar dat onze ouderen door het structurele personeelstekort niet de zorg krijgen die ze verdienen” 

Tijdens het inspectiebezoek werd door personeelsleden aangegeven dat bepaalde taken niet werden uitgevoerd doordat zij geen tijd hadden door het personeelstekort. De COO trad hen in een reactie bij door te stellen dat veel van de klachten terug te brengen zijn tot een structureel personeelstekort. “Voor ons is het duidelijk dat het personeelstekort geen argument kan zijn waarom zorg niet verstrekt of niet goed uitgevoerd werd”, aldus De Reuse.  

Voor het Vlaams Belang is het essentieel dat er volop wordt ingezet op de kwaliteit van onze woonzorgcentra. “De Vlaamse regering moet effectief controleren op wantoestanden en tijdig ingrijpen waar nodig”, stelt De Reuse. “Ouderen die heel hun leven lang bijgedragen hebben aan de samenleving, verdienen kwaliteitsvolle zorg tijdens hun laatste levensjaren.”

Daarnaast gaat het Vlaams Belang niet mee in de heksenjacht van linkse partijen op private zorgaanbieders. “Het maakt geen verschil of het gaat om een private, dan wel publieke actor”, besluit De Reuse. “Elk woonzorgcentrum heeft de plicht om te voldoen aan de vooropgestelde normen en regels.”