Nieuws
dinsdag, 21 mrt 2023

Zorgbudget blijft ondermaats in Vlaanderen

Het Vlaams Belang hekelt de problemen met het zorgbudget in Vlaanderen, dat voor veel zorgbehoevende Vlamingen ruim onvoldoende is. “Mensen krijgen de verhoging wel toegezegd, maar de uitbetaling hangt jammer genoeg af van de beschikbare budgetten”, zegt Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse. “Iedereen moet krijgen waarop hij recht op heeft, zeker in een welvaartsregio zoals Vlaanderen.”

In een artikel in de Standaard getuigde een vrouw met het Ehler-Danlossyndroom. De vrouw heeft door deze zeldzame bindweefselziekte al 53 operaties ondergaan. Het is haar ambitie om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen leven, maar door de voortschrijdende aard van haar ziekte wordt dit steeds moeilijker en is ze momenteel volledig rolstoelafhankelijk. Daarom moet ze beroep doen op thuishulp die driemaal per dag langskomt om haar te helpen met het huishouden, maar ook om haar te assisteren bij de maaltijden. Sinds oktober 2021 beschikt de vrouw over een persoonsvolgend budget, waarmee ze de zorgkosten voor medische assistentie, familiehulp en haar persoonlijke assistente moet betalen. Haar zorgbudget van 30.000 per jaar is echter ruim onvoldoende om dit alles te kunnen bekostigen. De door haar aangevraagde verhoging is slechts in theorie goedgekeurd, maar heeft ze nog steeds niet ontvangen.

“Schrijnende getuigenis van de wachtlijsten in de zorg”

“Dit is weer een schrijnende getuigenis van de wachtlijsten in de zorg”, zegt De Reuse. “Die wachtlijsten zien we in verschillende zorgaspecten terugkomen. Het kan zowel gaan om het wachten op gepaste zorg en ondersteuning als om het wachten op het noodzakelijke zorgbudget. Mensen krijgen de verhoging van het zorgbudget wel toegezegd, maar de uitbetaling hangt jammer genoeg af van de beschikbare budgetten.”

Dat de vrouw vroeger hulp kreeg van haar ouders zorgt er onder andere voor dat ze in een lagere prioriteitsklasse werd ingeschaald. “Deze prioriteitsklasse hangt niet enkel af van de zwaarte van je beperking, maar ook van je omgevingsfactor”, aldus de Reuse. “Het Vlaams Belang heeft dit al meerdere keren aangeklaagd. Iedereen moet krijgen waarop hij recht en nood aan heeft, zeker in een welvaartsregio zoals Vlaanderen.”