Wouter Vermeersch (° 1984) is sedert de verkiezingen van 2019 in de commissie voor Financiën en Begroting de begrotingsspecialist van de Vlaams Belang-fractie in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Eerder werkte hij als economisch adviseur voor de Europese fractie waartoe ook het Vlaams Belang behoort.

Daarnaast zetelt Wouter Vermeersch ook in de commissie voor de comptabiliteit en de commissie Reglement van de Kamer. Vermeersch is ondervoorzitter van de Vlaams Belang-Kamerfractie.

Daarnaast is hij ook fractievoorzitter van de gemeenteraadsfractie in Kortrijk.