Freija Van den Driessche (1989) uit Sint-Lievens-Houtem is apotheker van opleiding en behaalde een doctoraat in de farmaceutische microbiologie aan de UGent.

Ze was werkzaam in de farmaceutische industrie voordat ze in 2020 parlementair medewerker werd voor de Vlaams Belang-Kamerfractie. Ze volgde daar de commissie Volksgezondheid op.

Op 9 juni 2024 werd ze op de Oost-Vlaamse lijst voor het Vlaams Parlement verkozen.