Leo Pieters werd in 2019 verkozen als Vlaams parlementslid in de kieskring Limburg. In 2019 werd hij opnieuw verkozen in het Vlaams Parlement. Hij zetelt in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie. Leo is ook gemeenschapssenator, lid van de NAVO parlementaire assemblee en fractievoorzitter voor het Vlaams Belang in de gemeenteraad van Maaseik.