Persberichten
maandag, 07 aug 2023

103 miljoen euro te weinig federale dotaties voor Vlaamse lokale politiezones

De federale overheid investeert jaarlijks relatief 35 tot 55 procent minder in Vlaamse politiezones dan in respectievelijk de Waalse en de Brusselse. Tot die opmerkelijke conclusie komt Kamerlid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) die de cijfers opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v). “Hoewel Vlaanderen 58 procent van de bevolking uitmaakt, krijgen Vlaamse politiezones jaarlijks slechts 49 procent van de 1,2 miljard euro federale dotaties die worden uitgekeerd”, zegt Depoortere.Dat is 103 miljoen euro minder dan waar Vlaanderen op basis van het bevolkingsaantal recht op zou hebben.”

Depoortere vroeg aan Verlinden de absolute en relatieve cijfers op die de federale regering jaarlijks als dotaties uitkeert aan de Vlaamse, de Waalse en de Brusselse lokale politiezones. Die cijfers leggen de ongelijke financiering bloot op basis van de analyse van de federale financieringskost per inwoner. Hieruit blijkt dat Vlaanderen in 2022 607 miljoen euro of 49 procent ontving van de jaarlijkse federale financiering van 1,2 miljard euro. Dat terwijl Vlaanderen 58 procent van de totale bevolking uitmaakt. Dit resulteert in een jaarlijkse federale financieringskost van 90,69 euro per inwoner voor de Vlaamse lokale politiezones.

Het Vlaams Belang wil komaf maken met de ongelijke en onevenwichtige verdeling van deze subsidies. “Het huidig systeem van federale dotaties, is nog steeds gebaseerd op de KUL-norm die is opgesteld in 1999 en sinds 2001 wordt gebruikt”, zegt Depoortere. “Meer dan twintig jaar lang is zo een onevenwicht gecreëerd ten nadele van de financiering van de Vlaamse politiezones. Zo gaat er immers jaarlijks 122,64 euro per inwoner of 448,7 miljoen euro naar de Waalse lokale politiezones. De Brusselse politiezones krijgen 141,17 euro per inwoner of 171,8 miljoen euro.”

“Federale overheid investeert dus jaarlijks 35 procent meer per inwoner in Wallonië dan in Vlaanderen”

De grote winnaars in het huidige financieringsmodel zijn Wallonië en vooral Brussel. “De federale overheid investeert dus jaarlijks 35 procent meer per inwoner in Wallonië dan in Vlaanderen”, aldus Depoortere. “Als we vergelijken met Brussel is de wanverhouding nog sterker en investeert de federale overheid 55 procent meer in Brussel dan in Vlaanderen.”

Bovendien zijn er ook grote verschillen tussen de provincies. “Vlaams-Brabant is er het slechtst aan toe en ontvangt slechts 74 euro per inwoner van de federale overheid”, stelt Depoortere. “Dat terwijl die provincie geografisch vlakbij Brussel ligt en vaak last heeft van Brusselse criminelen.”

Uit andere cijfers die Depoortere opvroeg bij minister Verlinden blijkt ook een onevenwicht te bestaan in het aantal lokale politieagenten per aantal inwoners. Ook hier trekt Vlaanderen aan het kortste eind. “Brussel is de koploper met 4.46 agenten per aantal inwoners, Wallonië volgt met 2,60 agenten per aantal inwoners en Vlaanderen sluit het rijtje af met gemiddeld slechts 2.21 agenten per 100 inwoners.”, weet Depoortere. In totaal zijn er 30.092 lokale politieagenten over heel het land. Vlaanderen beschikte in 2022 over 14.986 lokale politieagenten of 2,21 per 1.000 inwoners. Wallonië telt er 9.576 of 2,60 per 1.000 inwoners terwijl het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest met 5.530 politieagenten kan beschikken over 4,46 agenten per 1.000 inwoners.   

“Ik dring bij minister Verlinden dan ook aan op de snelle afschaffing van de KUL-norm en een evenwichtigere verdeling van de federale dotaties”, klinkt het bij Depoortere. Volgens Depoortere tonen de cijfers ook de noodzaak aan van een fusie van de zes Brusselse politiezones. “Op die manier kan men de beschikbare manschappen en middelen efficiënter en effectiever inzetten”, besluit hij.