Persberichten
vrijdag, 20 okt 2023

Beleidsverklaring Brusselse regering: “Brusselaar snakt naar recht en orde!”

Foto: iStock. Beleidsverklaring Brusselse regering: “Brusselaar snakt naar recht en orde!”

Het Vlaams Belang is allesbehalve onder de indruk van de beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. “Een toespraak van een minister-president die het nakende faillissement van zijn Gewest komt goedpraten.”, zegt Vlaams Belang-fractieleider in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement Dominiek Lootens-Stael. “We leven in een wetteloze stad met regeringsleden die excelleren in de onbekwaamheid en problemen uitvinden in plaats van ze op te lossen. Brusselaars snakken naar ander en beter, naar recht en orde!”

Het Vlaams Belang was scherp voor de beleidsverklaring van de Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS). “Daarbij viel vooral de rampzalige financiële toestand van het Hoofdstedelijk Gewest op”, aldus Lootens-Stael. “Voor volgend jaar is er een put van 1,2 miljard euro op een begroting van zowat 8 miljard. Fenomenaal slechte resultaten die te danken zijn aan de hangmatcultuur van de PS.” Vervoort zei niet te begrijpen waarom er zo weinig geïnvesteerd wordt in de hoofdstad van dit land. De infrastructuurvoorzieningen komen volgens hem ten goede aan het ganse land. “Niet willen begrijpen dat er zo weinig geïnvesteerd wordt in de hoofdstad is logisch wanneer uw beleid er de oorzaak van is”, repliceerde Lootens-Stael. “Investeren of wonen in Brussel komt neer op het vrijwillig financieren van uw hangmatcultuur aangevuld door de massale import van armoede.”

“Blijkbaar is de aanwezigheid van illegale islamterroristen maar een anekdote?”

De minister-president had veel aandacht voor het klimaat in zijn beleidsverklaring. “Van een betere leefomgeving is er voor de Brusselaar weinig te merken”, zegt Lootens-Stael. “In werkelijkheid heeft men een ‘klimaat’ gecreëerd waarin men de meest absurde en onhaalbare regeltjes in het leven roept, zolang er maar een groen tintje aan verbonden is.” De Vlaams Belang-fractieleider wijst er ook op dat de regering een jaar geleden haar circulatieplan Good Move her en der moest opdoeken vanwege de massale protestacties. “Vervoort heeft tijdens deze legislatuur niets anders gedaan dan van de automobilist een melkkoe te maken. Misschien hoopte hij met de geïnde boetes het begrotingstekort te financieren?”

Het Vlaams Belang is ook niet verrast dat de minister-president geen enkele ambitie toonde om het veiligheidsbeleid te hervormen en te versterken. “De regering heeft klaarblijkelijk nog steeds niets geleerd uit de ontspoorde onveiligheidsituatie aan het Noord- en Zuidstation”, vervolgt Lootens-Stael. “Ik hoorde meer spreken over sociale tarieven, uitkeringen en opvang dan over de aanpak van de alomtegenwoordige criminaliteit in de hoofdstad. Blijkbaar is de aanwezigheid van illegale islamterroristen maar een anekdote?” De fractievoorzitter sloot zijn toespraak af door te pleiten voor de terugkeer van recht en orde, en bijgevolg van leefbaarheid. “Ik ben ervan overtuigd dat de Brusselaar op 9 juni voor ander en beter zal stemmen.”