Nieuws
dinsdag, 03 okt 2023

Bijna acht op de tien wil strengere asielregels

Uit de Grote Peiling van VTM Nieuws en HLN blijkt dat maar liefst 78 procent van de Vlamingen zegt grote voorstander te zijn van strengere regels voor asielzoekers. “Dat cijfer zal weinigen verbazen”, zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. “Wat ons wel verbaast, is dat al onze voorstellen voor strengere asielregels worden afgewezen door de andere partijen. Het wordt dringend tijd dat er geluisterd wordt naar de bevolking.”

De Vlaming wil massaal strengere regels voor asielzoekers. Een punt waar het Vlaams Belang al jaren op hamert. Maar liefst 59 procent van de asielzoekers in dit land blijkt geen recht te hebben op asiel. Ondertussen liep de asielfactuur voor dit jaar al op tot meer dan één miljard euro. “De situatie is gewoon onhoudbaar, dat ziet iedereen in”, aldus Van Grieken. “Toch blijft de Vivaldi-regering gewoon stilzitten en wordt er helemaal niks gedaan.”  

Het Vlaams Belang wil werken aan oplossingen op Europees niveau. “We moeten samenwerken om te zorgen voor een echt Fort Europa”, zegt de voorzitter. “Pushbacks moeten gelegaliseerd worden en we moeten opnieuw controle over de Europese buitengrenzen krijgen. Maar als er op Europees niveau niets beweegt, moeten we net zoals Denemarken gaan voor een opt-out van de Europese regelgeving op het vlak van asiel en migratie.”

“Het belangrijkste is dat er iets wordt gedaan aan de instroom en het compleet gebrek aan mensen dat het land daadwerkelijk verlaat nadat ze zijn uitgewezen”

“Dat er nood is aan een Fort Europa wil niet zeggen dat wat we ondertussen in eigen land kunnen doen niet maximaal ingevuld moet worden”, vervolgt Van Grieken. “Dat betekent strengere regels voor gezinshereniging, werk maken van een aanpassing van de wet op woonstbetredingen, sancties tegen onwillige derde landen die hun onderdanen niet willen terugnemen en het heropenenen van aangepaste, gesloten wooneenheden voor illegalen.”

Het aantal asielaanvragen blijft onverminderd aanhouden. In de eerste acht maanden van 2023 waren er al 22.000 asielaanvragen. Ondertussen ligt het aantal asielzoekers dat effectief terugkeert na afgewezen te zijn, historisch laag. In de eerste acht maanden van dit jaar kregen maar liefst 22.639 personen een terugkeerbesluit, maar in diezelfde periode keerden nauwelijks 2.891 personen effectief terug. “Het belangrijkste is dat er iets wordt gedaan aan de instroom en het compleet gebrek aan mensen dat het land daadwerkelijk verlaat nadat ze zijn uitgewezen”, besluit Van Grieken. “Maar Vivaldi doet helemaal niks en zo blijven ze verder onze toekomst hypothekeren.”