Nieuws
vrijdag, 06 okt 2023

Blijvend verzet nodig tegen academische en politieke druk om hoger onderwijs te verengelsen

Het Vlaams Belang verzet zich tegen de plannen van de rectoren om onze universiteiten te verengelsen. Onderwijsminister Weyts moet de daad bij het woord voeren en de taalregels doen naleven”, zegt Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder. “De minister moet bijvoorbeeld controleren of de universiteiten wel steeds volwaardige Nederlandstalige equivalenten voorzien voor Engelstalige opleidingen. Ook moet hij het aanwervingsbeleid van onze universiteiten onder de loep nemen. Hun aanwervingsbeleid focust immers te sterk op internationale academici.

Een meerderheid van partijen in het Vlaams Parlement wil het verzet tegen de verdere verengelsing aanhouden en gaat dus terecht niet in op het pleidooi van Luc Sels, de rector van de KU Leuven, om de taalregels in het hoger onderwijs ingrijpend te versoepelen. Opvallend was opnieuw het rondje interne oppositie van Open Vld bij monde van Gwendolyn Rutten die samen Groen wel wil meegaan in de plannen van rector Sels. “Rond dit thema zien we een duidelijke groenblauwe globalistische gelegenheidsalliantie”, reageert Slagmulder. 

Minister Weyts schetste hierbij dat de huidige regelgeving al een mooi evenwicht is tussen de kwaliteit van de opleidingen, de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en een academische internationale blik op de wereld. Er mogen binnen de huidige regelgeving al voldoende opleidingen en vakken in een andere taal dan het Nederlands gegeven worden. Ook aan de equivalentie-regel, die garandeert dat er voor iedere anderstalige opleiding telkens een evenwaardig Nederlandstalige opleiding moet zijn, wordt niet getornd. 

“Regels die de positie van het Nederlands aan onze universiteit beschermen zijn niet voldoende, ze moeten ook worden gehandhaafd”

“De minister blijft terecht vasthouden aan de beschermingsregels, maar dat betekent dat hij deze regelgeving ook moet handhaven. En daar wringt het toch vaak”, reageert Slagmulder. “Verschillende instellingen nemen immers een loopje met vooral die equivalentieregel en stellen vaak zogenaamde spookopleidingen en spookvakken in, die enkel op papier volwaardige Nederlandstalige volwaardige richtingen en vakken zijn. Minister Weyts moet doortastender te werk gaan in het opsporen van spookopleidingen en een duidelijker kader bieden aan onze regeringscommissarissen aan de hogeronderwijsinstellingen.”

De universiteitshoofden spelen volgens het Vlaams Belang ook een perfide rol. “Zij doen vaak alsof de steeds internationalere samenstelling van hun academici een organisch gegroeid gegeven is, maar zij werken die internationalisering zelf in de hand door hun aanwervingsbeleid”, besluit Slagmulder. “We vernemen uit interne bronnen dat aan KU Leuven een impliciete doch bewuste boodschap wordt meegegeven aan faculteiten en onderzoeksgroepen om bij toekenningen van doctoraatsonderzoeken en nieuwe aanwervingen vooral te kiezen voor internationale academici. De Vlaamse overheid moet daarover meer transparantie eisen van de hogeronderwijsinstellingen en een onderzoek instellen naar dit fenomeen.”