Persberichten
maandag, 18 sep 2023

Concrete maatregelen nodig in strijd tegen de Brusselse drugscriminelen

Het Vlaams Belang eist onmiddellijk krachtigere maatregelen in de strijd tegen de Brusselse drugscriminaliteit. “De onveiligheidssituatie in Brussel dateert niet van half augustus, maar escaleert al sinds 2012”, zegt Kamerlid en commissievoorzitter Ortwin Depoortere (Vlaams Belang). De bevolking verwacht van alle beleidsniveaus nu een krachtdadig antwoord in plaats van vage beloftes. Helaas bleven Verlinden en De Croo zich verschuilen achter vage intentieverklaringen. Een concreet plan van aanpak blijft uit.” Vorige week werd in Anderlecht nog een man vermoord met 17 schoten van een Kalasjnikov.

Vanmiddag vond op vraag van onder andere het Vlaams Belang in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken een gedachtewisseling plaats met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) en met eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) over de toenemende onveiligheid in en rond het Brusselse Zuidstation. In het Radio 1-programma De Ochtend pleitte Verlinden er vandaag voor om ‘alle partners rond de tafel te brengen’. “Een van de meest concrete voorstellen uit het actieplan van de regering is de aankondiging van een permanente politiepost in het Zuidstation”, aldus Depoortere. “Maar wanneer die er precies komt, of die 24 uur op 24 open zal zijn, en welke politiedienst hiervoor de manschappen moet leveren, blijft ook na de commissievergadering onduidelijk.”

Depoortere zegt “het gehad te hebben” met Verlindens nietszeggende aankondigingspolitiek. “Burgers willen weten wanneer die politiepost er precies komt en wie daarvoor zal verantwoordelijk zijn. Dat die 24 op 24 open moet zijn is voor ons een evidentie. Toch blijft de regering talmen en worden geen knopen doorgehakt.”

“Iedereen weet dat de aanwezigheid van illegalen zorgt voor een toename van criminaliteit”

In zijn repliek benoemde Depoortere de olifant in de kamer: “Iedereen weet dat de aanwezigheid van illegalen zorgt voor een toename van criminaliteit. Daarom moeten die illegalen effectief worden opgepakt en het land uitgezet. Nu krijgen ze enkel een papiertje waarop staat dat ze het grondgebied moeten verlaten. We blijven zo dweilen met de kraan open. De illegalen moeten worden opgesloten in gesloten centra op, in afwachting van hun uitwijzing.”

“We hebben het nu vandaag over Brussel-Zuid, maar de veiligheidssituatie in en rond het Brusselse Noordstation is niet veel beter”, merkte Depoortere tot slot op. “Het heeft geen zin dat we de problematiek louter verschuiven. Voor het Vlaams Belang moet dan ook eindelijk werk gemaakt worden van de fusie van de Brusselse politiekorpsen. Er is nood aan eenheid van commando bij de politiediensten. Maar de fusie van de zes Brusselse politiezones wordt om partijpolitieke redenen al jaren verhinderd door de Franstaligen. En de Vlaamse regeringspartijen laten gewoon betijen. Voor het Vlaams Belang moet de aanzet tot de fusie nog tijdens deze legislatuur plaatsvinden.”