Nieuws
donderdag, 22 jun 2023

Crevits moet hervorming zorgbudget terugdraaien en mensen met handicap voldoende steun garanderen

De auditeur van de Raad van State heeft de hervorming van het zorgbudget voor mensen met een handicap door de Vlaamse regering afgekraakt. Doorgaans volgt de Raad dit advies en dreigt dus een vernietiging van de hervorming. “Door wat eufemistisch een actualisering genoemd werd, krijgen duizenden personen met een handicap minder budget om zich te behelpen”, zegt Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse. “Minister Crevits moet niet wachten op de uitspraak door de Raad, maar zelf al stappen zetten om dit onrecht ongedaan te maken.”

Twee jaar geleden besliste de Vlaamse regering om het zorgbudget voor personen met een handicap te hervormen. Zoals toen al door het Vlaams Belang aangeklaagd bleek het in realiteit om een platte besparingsoperatie te gaan. Grip vzw, een mensenrechtenorganisatie voor personen met een handicap, trok daarop naar de Raad van State om deze besparing aan te vechten. 

Uit berekeningen die Grip vzw door een expert liet uitvoeren, blijkt dat sommige personen met een handicap soms tot meer dan 10.000 euro per jaar minder krijgen dan beloofd. In totaal zou het om een besparingsoperatie gaan van jaarlijks 4 miljoen euro. De auditeur geeft de organisatie nu in een advies gelijk en spreekt over een “aanzienlijke vermindering van het beschermingsniveau”, waar de Vlaamse regering geen afdoende verantwoording voor kan geven. 

“De zorgbehoevenden moeten de steun krijgen waar ze recht op hebben”

“Door wat eufemistisch een actualisering genoemd werd, krijgen duizenden personen met een handicap minder geld om zich te behelpen”, zegt De Reuse. “Sommigen zelfs tot 14.000 euro minder per jaar. Maar achter elk cijfer zit wel een Vlaming die dat geld nodig heeft om zich te kunnen behelpen.”

Volgens het Vlaams Belang moet Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) het advies van de auditeur van de Raad van State volgen. “Dat advies was zeer duidelijk, namelijk: geef de mensen met een zorgnood het geld waarop ze recht hebben”, aldus De Reuse. “In het gros van de gevallen wordt zo een advies door de Raad gevolgd. Crevits moet de uitspraak niet afwachten en nu zelf al stappen zetten om dit onrecht ongedaan te maken.”