Persberichten
donderdag, 28 sep 2023

De Moor gaf Fedasil nooit instructie om geen alleenstaande mannen meer op te vangen

In tegenstelling tot wat ze communiceerde, heeft staatssecretaris Nicole de Moor (cd&v) Fedasil nooit de opdracht gegeven om geen alleenstaande mannen meer op te vangen. “De Moor heeft gewoon gelogen”, zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. “Haar communicatie moest enkel dienen om haar Winterplan goedgekeurd te krijgen en nog meer opvangplekken te creëren. Hotel Belgica is altijd opengebleven voor alleenstaande gelukszoekers.”

Eind augustus kondigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) aan dat ze beslist had om "tijdelijk alleenstaande mannen die asiel aanvragen in België niet meer op te vangen in het netwerk van Fedasil". Volgens haar was dit de enige optie om te vermijden dat gezinnen met kinderen op straat zouden belanden. Dit lokte forse kritiek uit bij de Raad van State en bij de groenen binnen de Vivaldi-regering. 

In de instructie van de Moor, die de Morgen kon inkijken, stond echter nergens te lezen dat alleenstaande mannen geen opvang meer mogen krijgen. Wel vroeg de staatssecretaris aan Fedasil om nieuwe opvangplaatsen enkel nog aan gezinnen te geven en zo veel mogelijk voorrang te geven aan gezinnen voor de bestaande plaatsen. Die instructie laat ruimte om opvang te bieden aan kleine aantallen alleenstaande mannen, terwijl de Moor het in haar communicatie had over een harde opvangstop voor deze groep. De afgelopen weken kregen alleenstaande mannen, al dan niet kwetsbaarder of met een beperking, dan ook nog steeds een plek in het opvangnetwerk.

“Hotel Belgica is altijd opengebleven”

“De Moor heeft gewoon gelogen”, zegt Van Grieken. “Haar communicatie moest enkel dienen om haar Winterplan goedgekeurd te krijgen en nog meer opvangplekken te creëren. In werkelijkheid is er geen enkele sprake van een hardere lijn.”

Volgens het Vlaams Belang is hiermee ook de zogezegde ruzie binnen de Vivaldi-regering doorprikt. “De Moor en premier De Croo hebben fors gecommuniceerd en de groenen hebben hun droom van een open grenzenbeleid geëtaleerd. De waarheid is echter dat Hotel Belgica altijd open is gebleven voor alleenstaande gelukszoekers.”