Persberichten
woensdag, 14 jun 2023

Eén op vijf inburgeringsboetes van voorbije vier jaar blijft onbetaald

21 procent van de verplichte inburgeraars die in de periode 2019-2022 een boete opgelegd kregen, hebben deze nog steeds niet betaald. Van de in 2023 opgelegde boetes moet nog bijna 80 procent betaald worden. Dit blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Sam van Rooy (Vlaams Belang) opvroeg bij Vlaams minister van Inburgering Bart Somers (Open Vld). “Zachte heelmeesters maken stinkende wonden”, aldus Van Rooy. Immigranten die hun inburgeringsverplichtingen niet naleven of hun boete niet betalen, zouden het land moeten worden uitgezet.

Niet-Europese immigranten die zich in ons land vestigen moeten een verplicht inburgeringstraject volgen. Als ze hun inburgeringsverplichtingen niet nakomen, kunnen ze beboet worden. Van de boetes die in de periode 2019-2022 werden opgelegd aan verplichte inburgeraars, staan er nog 325 (21 procent) open. Elf boetes staan al open van 2019. Van de boetes uit 2021 en 2022 bleven er respectievelijk 56 (20 procent) en 217 (42 procent) onbetaald. Ook dit jaar stelde de Vlaamse overheid reeds inbreukdossiers voor inburgeraars op. Tot en met april 2023 legde ze al 243 boetes op, waarvan er nog 189 (78 procent) onbetaald zijn. 

“Het is absurd dat immigranten die hun inburgeringsverplichtingen niet naleven gewoon in ons land mogen blijven”

Eén van de bestanddelen van het inburgeringstraject is de cursus maatschappelijke oriëntatie, waarvoor de inburgeraars ook een test moeten afleggen. Sinds 2022 moeten ze verplicht slagen voor die test. Uit de cijfers die Van Rooy opvroeg blijkt dat sindsdien 212 inburgeraars minstens eenmaal niet slaagden voor de test. Het gaat onder andere om 64 Afghanen, 22 Syriërs, 18 Eritreeërs, 13 Marokkanen en 10 Turken. 

Het Vlaams Belang hekelt het feit dat de Vlaamse belastingbetaler opdraait voor de onbetaalde boetes en de herkansingen die de niet-geslaagde inburgeraars krijgen. “Meer dan 90 procent van de kostprijs van elk inburgeringstraject, meer dan 4.000 euro per inburgerende vreemdeling, wordt door de belastingbetaler betaald”, zegt van Rooy. “Als de overheid dan nog eens laks omspringt met het innen van boetes wegens het niet-naleven van het inburgeringscontract, wordt de Vlaming nog een tweede keer gepakt." 

Volgens van Rooy is het bovendien absurd dat er geen verblijfsrechtelijke gevolgen gekoppeld worden aan het inburgeringstraject. “Vreemdelingen die hun voeten vegen aan hun inburgeringstraject, mogen gewoon in ons land blijven", klinkt het.