Persberichten
vrijdag, 10 mrt 2023

Meer dan 25% meer gratis treintickets voor asielzoekers in 2022: “onaanvaardbaar en misbruikt systeem”

Foto: iStock. Meer dan 25% meer gratis treintickets voor asielzoekers in 2022: “onaanvaardbaar en misbruikt systeem”

Het federaal asielagentschap Fedasil kocht in 2022 voor bijna één miljoen euro aan treintickets om die vervolgens gratis ter beschikking te stellen aan asielzoekers die in ons land verblijven. “Dat is een forse toename van bijna 25 procent tegenover 2021”, zegt Kamerlid Frank Troosters, die de cijfers opvroeg bij minister van Mobiliteit Georges Gilkenet (Ecolo) en Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (cd&v). Het gaat om een systeem dat tot structureel misbruik van de treintickets leidt.”

De massa asielzoekers die in een opvangcentrum in ons land verblijven, krijgen via Fedasil gratis treintickets aangeboden indien hun treinreis zich voltrekt in het kader van de zoektocht naar huisvesting, hun asielprocedure, opleidingen of medische afspraken. “Maar de controle op die criteria is absoluut niet waterdicht”, zegt Troosters. Asielzoekers die een ticket gebruiken worden weliswaar geregistreerd in een follow-up bestand, maar er blijkt geen sluitende controle te bestaan op de tickets die aangevraagd worden in het kader van de zoektocht naar huisvesting.

“Als de beleidsverantwoordelijken echt niet op de hoogte zijn van het misbruik, zijn ze grenzeloos naïef”

“Dit gebrek aan controle leidt tot een gestructureerd misbruik van de treintickets”, vervolgt het Kamerlid. “Alhoewel elke asielzoeker per reis officieel slechts één ticket (heen en terug) zou ontvangen dat op voorhand dient ingevuld te zijn, blijkt in de praktijk dat ze soms over meerdere blanco tickets beschikken.”

Bovenop de torenhoge opvangkost van 703 miljoen euro van de asielzoekers kosten deze tickets de maatschappij nog eens bijna één miljoen (991.103 euro om precies te zijn) extra. “Dit terwijl onze eigen mensen geconfronteerd worden met stijgende ticketprijzen voor het nemen van de trein en flink extra moeten betalen voor het gebruik van de NMBS -parkings”, vervolgt Troosters.

“Het gratis ter beschikking stellen van treintickets aan asielzoekers die daarvan vervolgens ook nog eens misbruik maken is totaal onaanvaardbaar”, besluit Troosters. “Bovendien is het vreemd dat de beleidsverantwoordelijken naar eigen zeggen niet op de hoogte zijn van dat misbruik. Het getuigt van een grenzeloze naïviteit, het systeem is zo lek als een zeef en moet volledig in vraag gesteld worden.” Het Kamerlid zal de bevoegde minister en staatssecretaris dan ook confronteren met dit onrechtvaardige systeem.