Nieuws
maandag, 19 feb 2024

Situatie in voedselbanken van kwaad naar erger

Foto: iStock. Situatie in voedselbanken van kwaad naar erger

Het Vlaams Belang herhaalt haar vraag voor dringende maatregelen tegen bittere armoede. “Vandaag schetst Het Belang van Limburg een somber beeld over de noodzaak van voedselbanken”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “Terwijl voedselpakketten ook in de andere provincies al lang geen uitzondering meer zijn, maar voor veel mensen – zelfs tweeverdieners – een noodzaak, blijft Vivaldi de ogen sluiten.”

In de provincie Limburg verdeelde de Voedselbank in 2023 1,7 ton voeding verdeeld. Bijna 10 procent meer dan het jaar voordien. Het zijn vooral alleenstaande ouders en kinderen die er komen aankloppen. Die 1,7 ton is wellicht nog een onderschatting, omdat de verenigingen die bij de voedselbank voeding komen halen, niet alle voedselpakketten die ze bedelen aangeven. Ze hebben het zelf alsmaar moeilijker en de voedselbank rekent twee euro aan per kansarme.

“De noodkreten van de voedselbanken moet men ernstig nemen”

De situatie op het terrein wordt gewoonweg onhoudbaar. In mei 2022 trok de Federatie van Belgische Voedselbanken al aan de alarmbel omdat er vanuit het Europese noodfonds steeds minder voedingsmiddelen binnenkwamen, en omdat het aantal mensen dat beroep moet doen op de voedselbanken met 25 procent was gestegen. “De porties in de voedselpakketten werden noodgedwongen verkleind”, aldus Samyn. “We vroegen reeds bijkomende maatregelen aan minister van Armoedebestrijding Karine Lalieux (PS) maar deze blijven voorlopig uit”.

Op 14 februari hield het Vlaams Belang in Vlaanderen een Valentijnsactie met als slogan ‘Een Hart voor Onze Mensen’. Daarbij werden flyers uitgedeeld met vier sociale voorstellen. Naast de verlaging van de lasten op arbeid, het afschermen van de sociale zekerheid voor nieuwkomers, en het optrekken van het minimumpensioen tot 1.799 euro, werd ook uitdrukkelijk gepleit voor meer middelen voor de voedselbanken. 

Voor het Vlaams Belang moeten de verzuchtingen – het zijn eerder noodkreten – van de voedselbanken eindelijk ernstig genomen worden. “Ik zal Lalieux wakker schudden uit haar winterslaap en haar hierover blijven bevragen”, kondigt Samyn aan. “Er moeten dringend maatregelen genomen worden. Schenkingen moeten fiscaal aantrekkelijker worden. En de btw schrappen op alle levensnoodzakelijke voedingsmiddelen om zo de prijsstijgingen in de warenhuizen te temperen, zou bijvoorbeeld ook al helpen.”