Nieuws
vrijdag, 20 okt 2023

Uitbesteding ‘Thuis’ door VRT lijkt niet wettelijk te zijn verlopen

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (cd&v) heeft de wettelijke procedures voor de uitbesteding van Thuis door de VRT niet gevolgd. Dat blijkt uit zijn antwoorden op vragen van Vlaams Parlementslid Anke Van dermeersch (Vlaams Belang). “De VRT doet gewoon haar zin en zet daarbij haar eigen personeel voor voldongen feiten en respecteert de wetgeving Overheidsopdrachten niet”, aldus Van dermeersch.

Van dermeersch ondervroeg onlangs minister Dalle over de uitbesteding van Thuis door de VRT. De minister blijkt de wettelijke procedures hiervoor niet te hebben gevolgd. Vooreerst is er de overdracht van de volledige bedrijfsentiteit Thuis. Dat is gelijk te stellen met de overdracht van een onderneming en daarop is een specifieke regelgeving van toepassing om de werknemers te beschermen. Die regelgeving geeft de werknemers een volledige bescherming zoals de overname van de arbeidsovereenkomst met gelijk loon en loonvoorwaarden. Dat is niet gebeurd.

De VRT verschuilt zich onterecht achter een uitzondering in de wetgeving

Even belangrijk is de gevolgde procedure. Op het uitbesteden van een productieproces en bedrijfsentiteit is de wetgeving Overheidsopdrachten van toepassing, zodat iedere geïnteresseerde zou kunnen meedingen. “Dit is evenmin gebeurd”, zegt Van dermeersch. “Uit het antwoord van de minister blijkt dat de VRT wel een marktbevraging heeft uitgevoerd, maar hoe, volgens welke procedure, met welke criteria werden gehanteerd, was er een bestek, werd een prijs geboden, hoe werd geselecteerd… geen antwoord.”

De VRT verschuilt zich volgens het Vlaams Belang onterecht achter een uitzondering in de wetgeving, die stelt dat voor aankopen en productie van producties de wetgeving niet van toepassing is. “Het gaat om de overdracht van een bedrijfsentiteit, een outsourcing, en daarop is de wetgeving, wel van toepassing”, besluit Van dermeersch. “De VRT doet gewoon haar zin. Daarbij zet ze haar eigen personeel voor voldongen feiten en respecteert de wetgeving Overheidsopdrachten niet. De bevoegde minister laat daarbij begaan en treedt niet op. Tot daar het goed bestuur van deze Vlaamse regering.”