Persberichten
maandag, 06 nov 2023

Verdubbeling arbeidsmigratie, maar geen controle op effectieve tewerkstelling arbeidsmigranten

De Vlaamse regering deelde in 2022 15.028 arbeidstoelatingen uit aan buitenlanders van buiten de EU om in Vlaanderen te komen werken. Dat is bijna een verdubbeling tegenover 2021 toen ze er 8.024 uitdeelde. Dit jaar deelde ze al 13.330 toelatingen uit. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Werk Jo Brouns (cd&v) op een vraag van Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot (Vlaams Belang). “De minister kan echter niet antwoorden op mijn vraag hoeveel van die buitenlanders hier effectief aan het werk zijn of inmiddels alweer werkloos zijn”, reageert Malfroot. “Dit totale gebrek aan controle zet in combinatie met het toenemend aantal toelatingen de poort wagenwijd open voor massaal misbruik.”

De Vlaamse regering kijkt steeds meer richting economische migratie van buiten de EU om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. Dit jaar tot 9 oktober leverde ze al 13.330 toelatingen tot arbeid af aan mensen zonder een EU-nationaliteit. Onder hen 2.645 Oekraïners, 2.042 Turken, 1.937 Indiërs, en 665 Marokkanen. Vorig jaar verleende de Vlaamse regering 15.028 toelatingen aan niet-EU-buitenlanders. Dat is bijna een verdubbeling tegenover 2021 toen er 8.024 toelatingen werden uitgedeeld. Eerder dit jaar kwam bovendien aan het licht dat er op grootschalige wijze gefraudeerd werd met aan Turken en Marokkanen afgeleverde vergunningen.

Vorig jaar verleende deze Vlaamse regering aan 15.028 niet-EU-buitenlanders toelatingen tot arbeid in Vlaanderen. Bijna dubbel zoveel als in 2021

Opvallend in het antwoord van de minister is ook dat hij aangeeft geen cijfers te kunnen meedelen over de effectieve tewerkstelling van de migranten na hun binnenkomst in dit land. De VDAB blijkt immers niet te beschikken over de gegevens inzake de tewerkstelling van de buitenlandse werknemers, noch over loongegevens, noch over werkloosheidsgegevens, noch over de dynamiek in loopbaantransities. “We hebben dus het raden naar de sectoren waarin deze buitenlandse werkkrachten tewerkgesteld zijn en vooral of ze na het afleveren van hun toelating wel aan het werk blijven”, reageert Malfroot. Het Vlaams Parlementslid is niet alleen van oordeel dat arbeidsmigratie al te gemakkelijk wordt toegestaan, maar dat er ook veel strikter moet worden toegezien op de effectieve tewerkstelling om misbruiken te vermijden. 

De VDAB blijkt ook wel erg ver te gaan in de zoektocht naar buitenlandse werkkrachten, zoals via een aanwezigheid op buitenlandse jobbeurzen. “Over de kostprijs van die buitenlandse beurzen kan de VDAB dan weer niet rapporteren, omdat ze er ‘geen aparte data over bijhouden”, reageert Malfroot. “Maar rekening houdende met de normale kostprijs van een beurs (huur stand, inzet personeel, marketing…) loopt het kostenplaatje voor de Vlaming allicht hoog op!” Overigens blijkt uit Nederlands onderzoek dat arbeidsmigratie uit niet-westerse landen onze samenleving fors meer kost dan ze opbrengt. “Vooral omdat de arbeidsmigranten via de gezinshereniging ook partner en kinderen kunnen laten overkomen”, besluit Malfroot.