Nieuws
maandag, 23 jan 2023

Verplichte elektrificatie auto’s werkt vervoersarmoede in de hand

In vergelijking met tien jaar geleden is het aantal verkochte nieuwe auto’s aan particulieren bijna gehalveerd tot 132.000 exemplaren in 2022. Elektrische wagens zijn voor veel Vlamingen nog steeds onbetaalbaar en het door de Vlaamse regering besliste verbod op wagens met verbrandingsmotoren zorgt voor veel onzekerheid”, zegt Vlaams Parlementslid Bart Claes. “Door de versneld opgedrongen elektrificatie en geen oog te hebben voor milieuvriendelijke alternatieven, dreigt de regering autorijden enkel nog mogelijk te maken voor de happy few. Wij roepen daarom op om het beleid bij te sturen en ook in te zetten op andere milieuvriendelijke wagens en brandstoffen.”

Terwijl de bedrijfs­wagen nog altijd aan populariteit wint, laat de particuliere autokoper het massaal afweten. ‘De Belg heeft niet alleen een baksteen, maar ook een auto in de maag’, luidde lang en vaak de verklaring voor de grote popula­riteit van auto’s in ons land. Terwijl tien jaar geleden de helft van alle nieuwe auto’s door particulieren gekocht werd, was dat eind vorig jaar gezakt tot iets meer dan een derde. In vergelijking met tien jaar geleden is het aantal verkochte nieuwe auto’s aan particulieren bijna gehalveerd tot 132.000 exemplaren in 2022. Dat blijkt uit cijfers van de autosectorfederatie Febiac. 

“De verplichte elektrificatie van het wagenpark speelt hier een niet te onderschatten rol”, zegt Claes. “Terwijl bedrijven voor hun wagenpark om fiscale redenen overschakelen naar elektrische wagens zijn particulieren vooralsnog vooral aangewezen op wagens met een klassieke verbrandingsmotor. Elektrische wagens of plug-in hybrides liggen immers nog steeds niet binnen ieders budget. De door de Vlaamse regering voorspelde prijsdaling van elektrische auto’s is tot stilstand gekomen door de snel gestegen grondstoffenprijzen voor batterijen, zoals de prijs van lithium en nikkel”, aldus Claes. 

“De versnelde elektrificatie van het wagenpark dreigt het autobezit voor veel mensen onbetaalbaar te maken”

Bovendien maakt het beleid van de Vlaamse regering potentiële kopers van wagens met verbrandingsmotoren onzeker. De Vlaamse regering besliste enkele jaren geleden immers dat wagens met een verbrandingsmotor vanaf 2029 niet meer verkocht mogen worden en vorig jaar daarbovenop dat dieselwagens vanaf 2031 in het geheel niet meer welkom zijn in de lage-emissiezones en benzinewagens niet meer vanaf 2035. “Veel Vlamingen vragen zich dan ook af wat een aangekochte wagen met verbrandingsmotor binnen enkele jaren nog waard zal zijn”, aldus Claes. 

Het Vlaams Belang vreest dan ook dat de versnelde elektrificatie van het wagenpark, die nog een pak verder gaat dan wat de Europese regelgeving oplegt, tot een tweedeling in de samenleving zal leiden. “Door wagens met verbrandingsmotor te bannen, werkt de Vlaamse regering vervoersarmoede in de hand en dreigen enkel de happy few zich nog een wagen te kunnen veroorloven”, concludeert Claes. “Wij roepen dan ook op om het beleid bij te sturen en niet alleen op elektrificatie, maar ook op milieuvriendelijke wagens en CO2-neutrale brandstoffen in te zetten. Zo kan men op een haalbare manier het bestaande wagenpark vergroenen en kunnen ook minder kapitaalkrachtige Vlamingen nog met de auto rijden.”