Persberichten
donderdag, 03 aug 2023

Verplichte opleiding voor diplomaloze nieuwkomers louter symbolisch

De Vlaamse regering wil zogenaamde ‘nieuwkomers’ zonder middelbaar diploma een verplichte opleiding richting een knelpuntberoep laten volgen. “Dit is weer een zoveelste symbolische maatregel van ministers Somers”, zegt Vlaams fractieleider Chris Janssens (Vlaams Belang). “Dat men dit soort noodgrepen moet doen, is bovendien het gevolg van het open grenzenbeleid waarbij iedereen wordt binnengelaten. De kans dat er nog iets van dit plan in huis gaat komen voor de verkiezingen is klein.”

Vlaams minister van Inburgering Bart Somers (Open Vld) wil de laaggeschoolde nieuwkomers in ons land verplicht een opleiding richting een knelpuntberoep laten volgen. De Vlaamse regering heeft hiervoor het licht op groen gezet. Volgens de meest recente cijfers is 35 procent van de nieuwkomers laaggeschoold, wat wil zeggen dat ze geen diploma secundair onderwijs op zak hebben. Slechts 36 procent van de laaggeschoolde mannen is na twee jaar aan het werk. Voor de vrouwen is het zelfs maar 17 procent. Op vlak van algemene werkzaamheidsgraad van nieuwkomers, ongeacht hun opleiding, scoort Vlaanderen slecht. Eenenveertig procent van de mensen van buiten de Europese Unie is niet aan de slag, wat 12 procent meer is dan het Europese gemiddelde. Via opleidingen op de werkvloer zouden nieuwkomers een knelpuntberoep moeten leren. Deze leerjob zou deel uitmaken van het inburgeringstraject.

“Louter symbolisch indien geen gevolgen gekoppeld aan het niet-naleven van de verplichting”

“Het is een goede zaak dat men iedereen in Vlaanderen aan het werk probeert te krijgen”, zegt Janssens. “Dit is echter weer een zoveelste symbolische maatregel van ministers Somers, waarbij geen gevolgen gekoppeld zullen zijn aan het niet-naleven van de verplichting. Dit bleek ook al zo bij de verstrengde inburgeringstoets en de inburgeringsboetes die onbetaald bleven.”

Het Vlaams Belang vindt het plan van Somers een druppel op een hete plaat bij een onveranderd asiel- en migratiebeleid. “Dat men dit soort noodgrepen moet doen, is het gevolg van het open grenzenbeleid waarbij iedereen wordt binnengelaten”, aldus Janssens. “Het doorprikt de mythe dat deze mensen hoe dan ook een zegen zijn voor onze arbeidsmarkt en sociale zekerheid. De kans dat er bovendien nog iets van dit plan in huis gaat komen voor de verkiezingen is klein.”