Nieuws
maandag, 26 dec 2022

Vlaams Belang eist transparantie over coronasubsidies

Foto: Vlaams Belang. Vlaams Belang eist transparantie over coronasubsidies

Een onderzoek van de krant Het Laatste Nieuws suggereert dat er politieke beïnvloeding plaats zou hebben gevonden bij de verdeling van de coronasubsidies die toegekend werden in het kader van het grootschalige investeringsplan Vlaamse Veerkracht. Het Vlaams Belang stoort zich naar eigen zeggen al langer aan het gebrek aan transparantie over de verdeling van die middelen. Uit een recent antwoord dat ik van minister-president Jan Jambon ontving op mijn parlementaire vraag naar de lijst van eindontvangers van al deze coronasubsidies, blijkt dat die niet bezorgd kan worden omdat de systemen dat niet zouden toelaten”, zegt Vlaams Belang-fractieleider in het Vlaams Parlement Chris Janssens. Onaanvaardbaar voor mij. Het is in ieders belang dat er zo snel mogelijk transparantie gegeven wordt. We willen geen Vlaanderen waar politieke willekeur bepaalt wie geld van de overheid kan krijgen.”

De Europese Commissie richtte vorig jaar het herstelfonds genaamd herstelfonds RFF op om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen en de wederopbouw van de economie te financieren. België ontvangt hieruit 4,5 miljard euro. Hiervan komt 38 procent, of 1,710 miljard euro naar Vlaanderen. In het kader van het plan ‘Vlaamse Veerkracht’ investeert de Vlaamse overheid onder meer met deze Europese middelen 4,3 miljard in uiteenlopende domeinen: van cultuur tot sport, van onderwijs tot de zorgsector en van technologie tot milieu. Deze investeringen worden deels gefinancierd door het herstelfonds.

Op een vraag van Janssens naar een lijst van eindontvangers van deze Vlaamse Veerkracht-subsidies kan of wil minister-president Jan Jambon echter geen antwoord geven. “De minister gaf hiervoor als reden dat de systemen op dit moment niet toelaten om automatisch een volledig overzicht te genereren van alle ontvangers van de middelen van Vlaamse Veerkracht”, zegt Janssens. Wel gaf de minister mee dat momenteel een register van eindbegunstigden wordt opgesteld waarin alle eindontvangers en eindbegunstigden van de EU-middelen zouden in worden opgenomen. ”De minister stelt evenwel dat deze lijst persoonsgegevens bevat en dus onderhevig is aan de regelgeving in de Algemene Verordening gegevensbescherming”, reageert Janssens. “Het valt dus nog af te wachten of de lijst van eindbegunstigden uiteindelijk wel openbaar zal worden gemaakt.” 

“Ik wil geen Vlaanderen waar niet mag bekend mag zijn wie er geld van de overheid ontvangt, laat staan waar politieke willekeur bepaalt wie geld van de overheid kan krijgen”

“Via Vlaamse Veerkracht worden voor miljarden euro’s subsidies verdeeld. Het overgrote deel van deze middelen zal effectief wel naar goede projecten gaan. Maar anderzijds mogen we niet blind zijn voor de gevaren van lobbywerk en politieke beïnvloeding op de verdeling hiervan”, reageert Janssens. “Om dat te vermijden moet er absolute transparantie zijn over de keuzes die gemaakt worden en de eindbestemming van die middelen. Ik stel helaas vast dat die transparantie nu niet geboden wordt. Het spreekt vanzelf dat in het kader van de openbaarheid van bestuur die informatie wel publiek hoort te worden gemaakt.”

Volgens een onderzoek van Het Laatste Nieuws zou er bij de verdeling van 120 miljoen euro aan universiteiten en onderzoekscentra heel wat lobbywerk aan te pas zijn gekomen waarbij minstens de schijn van politieke beïnvloeding werd gewekt. “Het is in ieders belang dat er zo snel mogelijk duidelijkheid gegeven wordt over deze coronasubsidies en de lijst van eindbegunstigden openbaar wordt gemaakt”, besluit Janssens. “Ik wil geen Vlaanderen waar niet mag bekend mag zijn wie er geld van de overheid ontvangt, laat staan waar politieke willekeur bepaalt wie geld van de overheid kan krijgen.”