Nieuws
vrijdag, 18 aug 2023

Vlaams Belang heeft wel respect voor thuisblijvende ouder en pleit voor opvoedersinkomen

De uitspraak van justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) dat huisvrouwen ‘niet op kosten van de maatschappij’ mogen thuisblijven, blijft voor beroering zorgen. “Liberalen, socialisten en ook de N-VA zien gezinnen jammer genoeg als een last voor de samenleving”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “Wij zijn het hier als gezinspartij totaal mee oneens en willen de gezinnen net versterken. Het Vlaams Belang pleit daarom ook voor een deeltijds opvoedersinkomen voor de thuisblijvende ouder in plaats van hen te bestraffen.

In een interview met Humo dat vorige week verscheen, zei minister Van Quickenborne; “Vrouwen mogen van mij gerust thuisblijven om voor hun kinderen te zorgen, maar níét op kosten van de maatschappij.” Sindsdien regent het artikels en opiniestukken van allerlei personen die hierover hun verontwaardiging uitspreken. Het standpunt van Van Quickenborne is echter niet nieuw en wordt in de Wetstraat ook gedeeld door andere partijen. N-VA-voorzitter Bart De Wever trad hem zelfs bij en zei in een tweet akkoord te zijn “dat mensen die kinderen opvoeden geen uitkering moeten krijgen”. Eerder dit jaar nam ook Vooruit-voorzitter Conner Rousseau de huisvrouw’ al in het vizier. “Ik vind dat iedereen die kan werken zijn deel moet doen”, zei hij. “Een huisvrouw rijdt ook op onze wegen, haar kinderen gaan naar onze scholen en als ze ziek zijn, kan ze ook rekenen op ­onze gezondheidszorg.” Rousseau pleitte vorig jaar ook al voor een verplichte kinderopvang vanaf 1 jaar.

“Het opvoeden van kinderen verdient respect”

“Liberalen, socialisten en ook de N-VA zien gezinnen jammer genoeg als een last voor de samenleving”, zegt Samyn. “Wij zijn het hier als gezinspartij totaal mee oneens. Het opvoeden van kinderen is niet alleen een nobele taak waarmee men actief de toekomst vormt en die ons absoluut respect verdient. Moeders zijn geen last voor de maatschappij, zij maken een essentieel onderdeel uit van de maatschappij.” 

Het Vlaams Belang hield vorig jaar ook een studiedag rond gezinsvriendelijke politiek. “De zorg gedurende de eerste drie levensjaren is uitermate belangrijk en het huidige ouderschapsverlof is hiervoor gewoon ontoereikend”, aldus Samyn. “Wij willen de gezinnen net versterken en pleiten daarom ook voor een deeltijds opvoedersinkomen voor de thuisblijvende ouder. Hiermee kan er tegemoet gekomen worden aan de noden van het kind.”