Persberichten
vrijdag, 25 aug 2023

Vlaams Belang steunt onderwijsvakbonden in verzet tegen systeem van diplomaloze gastdocenten

Het Vlaams Belang beaamt de bezorgdheden van de onderwijsvakbonden over het door onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) ingevoerde nieuwe profiel van de gastdocent. Hierbij kunnen werknemers uit een andere sector tot een derde van de lesuren invullen zonder enige diplomavereiste. “Ons onderwijs is niet gebaat bij ondoordachte maatregelen om het kwantitatieve lerarentekort te bekampen door kwalitatieve voorwaarden volledig te lossen”, zegt Vlaams Parlementslid Jan Laeremans. “De Vlaamse regering moet werk maken van een hervorming van het lerarenberoep, planlastreductie en ordehandhaving.”

De onderwijsvakbonden betogen vandaag bij het kabinet van onderwijsminister Ben Weyts (N‑VA). Ze protesteren tegen diens maatregelen om ook mensen zonder diploma makkelijker voor de klas te zetten. Minister Weyts introduceert vanaf dit schooljaar drie nieuwe lerarenprofielen: de gastleraar, de leerkracht met een dienstverleningscontract en de leraar-specialist. Vooral de gastleraar is een doorn in het oog van de vakbonden. Het gaat hierbij om mensen uit bijvoorbeeld de privésector of ambtenaren die deeltijds ook hun diensten aanbieden in het onderwijs. Zij hoeven hierbij geen diploma of pedagogisch bekwaamheidsbewijs voor te leggen. Gastleraren kunnen volgens de regeling van Weyts tot wel een derde van de lesuren in de wekelijkse lessentabel invullen. Vlaams Parlementslid en voormalig leerkracht Jan Laeremans (Vlaams Belang) was aanwezig bij de actie.

“Het is terecht dat de bonden zich net als het Vlaams Belang hiertegen verzetten”, zegt Laeremans. “Het structureel inzetten van docenten zonder pedagogisch diploma zet de deur open voor mogelijk misbruik. Deze regeling zou door scholen kunnen gebruikt worden als achterpoortje om zo de diplomavereisten te kunnen omzeilen.”

“Lesgeven is een métier dat specifieke kennis en kunde vereist”

Het Vlaams Belang erkent dat er professionals zonder lerarendiploma zijn die uit zichzelf wel goed zouden kunnen lesgeven, maar dat zijn eerder uitzonderingen. “Lesgeven is een métier dat specifieke kennis en kunde vereist”, aldus Laeremans. “Het leerlingenpubliek wordt ook alsmaar diverser en uitdagender qua zorgvragen. Zelfs voor beginners mét een lerarendiploma is het vaak moeilijk om al die competenties op een gedegen en evenwichtige manier in de praktijk te brengen, vandaar ook de nood aan structurele aanvangsbegeleiding in scholen voor nieuwe leraren.”

Daarnaast heeft Laeremans ook ernstige bedenkingen bij het nieuwe systeem van de leraar-specialist, een leraar met extra taken die ook extra wordt verloond. “Dit systeem is enorm slecht uitgewerkt en geeft amper objectieve voorwaarden voor die ‘leraar-specialist’. Daarenboven zorgt dit potentieel voor wrevel in de lerarenkamer, aangezien het de deur openzet voor favoritisme vanuit het schoolbestuur”, zegt hij. “Dat slechts 6 procent van de directies gebruik zou maken van dit systeem toont duidelijk aan dat dit een initiatief is van minister Weyts dat zijn gebrek aan voeling met wat er leeft binnen de lerarenkamer tentoonspreidt.”

Het Vlaams Belang hamert vooral op de urgentie aan structurele maatregelen om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken. “De Vlaamse regering moet werk maken van een hervorming van het lerarenstatuut waarbij je enerzijds evolueert van een lesuuropdracht naar een schoolopdracht en anderzijds het te rigide benoemingsstelsel hervormt”, besluit Laeremans. “Ondersteun scholen zodat ze een hedendaagser HR-beleid kunnen voeren. Ten slotte moet ze zorgen voor een planlastreductie en betere ordehandhaving in onze scholen.”