donderdag, 06 apr 2023

Vlaams Belang wil legitimatiebewijs bij aankoop ambulancekledij

De Nederlandse YouTuber en onderzoeksjournalist Darshan Boerema kocht probleemloos het uniform van een MUG-ambulancier in België en filmde hoe hij zonder enig probleem op publieke plaatsen binnen raakte. Kamerlid en voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken Ortwin Depoortere zal volgende week minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) ondervragen over de feiten en vraagt een legitimatieverplichting bij aankoop van ambulancekledij. 

Boerema werd door een klokkenluider op de hoogte gebracht van het feit dat iedereen in dit land ambulancekledij kan kopen zonder over de nodige legitimatie te beschikken. Het huidige uniform werd ingevoerd na de aanslagen van 22 maart 2016. Toen werd afgesproken dat interventiediensten een specifiek geel-blauw uniform moeten dragen om herkenbaarder te zijn.

“Het is logisch dat de uniformen niet verkocht kunnen worden zoals gelijk welke andere vorm van kledij”

De kledij kan echter gekocht worden op het internet door eender wie. Een verkoper van ambulancekledij laat ook expliciet weten aan Boerema dat er geen wetgeving over de bescherming van de uniformen bestaat in ons land. Hij verwijst daarbij naar het recht op privacy. “Het is logisch dat de uniformen niet verkocht kunnen worden zoals gelijk welke andere vorm van kledij”, vindt Depoortere. “We aanvaarden dit niet voor politie-uniformen. Waarom zouden we dat wel doen voor uniformen van ambulanciers?”

Boerema toont in een filmpje op YouTube hoe hij zonder enig probleem binnen raakt in zowel de Zoo van Antwerpen als het pretpark Plopsa Station Antwerp. “Dat baart me erg veel zorgen”, besluit Depoortere. “Zo een uniform brengt een bepaalde autoriteit met zich mee die ervoor zorgt dat mensen die normaal gezien waken over de veiligheid zich veel inschikkelijker zullen opstellen.” Het Kamerlid zal minister Verlinden op 12 april ondervragen over de kwestie.

Onderzoeksjournalist kan probleemloos ambulancekledij kopen