1 mei 1962 

Leo Pieters was Vlaams Parlementslid van 2009 tot 2014. In 2019 werd hij opnieuw verkozen in het Vlaams Parlement. Leo is actief in de commissies landbouw en leefmilieu.