Persberichten
maandag, 13 feb 2023

Hoge facturen middagtoezicht op school: “Regering moet ingrijpen”

Het Vlaams Belang trekt aan de alarmbel over de hoge kosten die bepaalde scholen aan ouders doorrekenen voor het middagtoezicht. “Bedragen van drie euro per dag per kind voor enkel het toezicht zijn tegenwoordig geen uitzondering meer, wat in het geval van een groot gezin met bijvoorbeeld vier schoolgaande kinderen neerkomt op 200 euro per maand”, zegt Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang). Uit een gecoördineerd antwoord op een parlementaire vraag blijkt dat er in dit dossier nog geen vooruitgang geboekt is. “De Vlaamse regering moet ingrijpen.”

In veel Vlaamse scholen moeten ouders betalen als hun kinderen over de middag op school blijven, ook al nuttigen ze geen schoolmaaltijd. Dat komt omdat het middagtoezicht (net zoals voor- of naschoolse opvang) geen wettelijk bepaalde opdracht van het onderwijs is. “Middagtoezicht wordt in feite in de meeste scholen op vrijwillige basis gedaan door de leerkrachten of leerlingbegeleiders”, zegt Beckers. “Scholen zijn daarom ook vrij om (een deel van) de kosten door te rekenen aan de ouders of daarvoor hun werkingsbudget aan te spreken. In bepaalde scholen is dit dus echt een boterhammentaks. De kostprijs hiervan is ook niet onderworpen aan de maximumfactuur die in het basisonderwijs geldt.”

Door de hoge energieprijzen en ook de algemene inflatie die heel wat school- en lesmateriaal duurder maken, blijft er voor veel scholen in hun budget niet veel meer over om middagtoezicht nog aan een goedkope prijs aan te bieden. Dat betekent dat de prijzen voor het middagtoezicht in veel scholen dit jaar sterk gestegen zijn. “Bedragen van drie euro per dag per kind voor enkel het toezicht zijn tegenwoordig geen uitzondering meer. Dat komt op een maand toch al snel op 50 euro per kind, wat in het geval van een groot gezin met bijvoorbeeld vier schoolgaande kinderen neerkomt op 200 euro per maand voor een dienst waar men niks materieels voor in de plaats krijgt”, zegt Beckers. “In de ogen van de meeste ouders is het op school verblijven over de middag een vanzelfsprekendheid. Velen reageren dan ook verbaasd als je hen uitlegt dat een schooldag decretaal gezien eigenlijk uit twee halve schooldagen bestaat. Veel gezinnen moeten tegenwoordig door de stijgende kosten vaak al schrapen om de eindjes aan elkaar te knopen, een recordaantal schoolfacturen blijft onbetaald, dus velen kunnen dergelijke hoge bijdragen voor gewoonweg toezicht over de middag amper ophoesten.”

“Vlaamse regering moet decretale hiaat omtrent de verantwoordelijkheid over leerlingen tijdens de middagpauze oplossen”

Volgens Beckers moet minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) dit decretale hiaat omtrent de verantwoordelijkheid over leerlingen tijdens de middagpauze oplossenin samenspraak met diens collega-ministers op Welzijn Crevits en op Binnenlands Bestuur Somers. “Minister Weyts liet, toen ik hem in mei vorig jaar ondervroeg, uitschijnen hier een oplossing voor te zoeken, maar in respons op een schriftelijke vraag aan deze drie ministers blijkt dat de Vlaamse Regering hier nog geen vorderingen heeft gemaakt.”

Het Vlaams Belang roept de Vlaamse regering op om hier dringend werk van te maken. “Eigenlijk zijn hier twee pistes mogelijk. Ofwel wordt middagpauze gezien als integraal deel van de schooldag en zijn de scholen verantwoordelijk, maar dan moet Weyts ook financieel over de brug komen en zorgen dat scholen hiertoe ondersteunend personeel kunnen aanwerven. Want deze taak kan je gezien de al ruime werkdruk en planlast voor het onderwijzend personeel niet blijvend op hun schouders leggen”, aldus Beckers. “Ofwel verschuift men de regierol voor dat toezicht richting de lokale besturen, zoals men al gedaan heeft bij het decreet voor buitenschoolse opvang en activiteiten. Maar niks veranderen, dus dat toezicht in een juridisch wak laten en ouders zich blauw laten betalen, is gewoonweg geen optie!”