Nieuws
vrijdag, 09 feb 2024

N-VA wenst geen onderzoek naar Centrum Islamonderwijs

Foto: iStock. N-VA wenst geen onderzoek naar Centrum Islamonderwijs

Het Vlaams Belang vindt het onbegrijpelijk dat minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) het Centrum Islamonderwijs (CIO) wil blijven erkennen als levensbeschouwelijke instantie voor het islamonderricht in Vlaamse scholen. Eind december besliste minister Weyts om CIO een nieuw mandaat te geven tot eind 2028. “Dat de aan het CIO gelieerde Moslimexecutieve in 2022 haar federale erkenning verloor vanwege aanwijzingen van extremisme, vormde voor Weyts geen bezwaar”, zegt Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder. “Helaas hebben de minister en zijn partij geen oren naar onze eis tot een grondige externe audit.”

In een reactie op een interpellatie van Slagmulder vond Weyts de verlening van het mandaat van het CIO geen probleem omdat de wanpraktijken van de Moslimexecutieve er niet zouden doorspelen Een nieuwe engagementsverklaring aangaande het CIO zouden volgens hem voldoende garanties bieden voor een betere onderwijskwaliteit en voor respect voor onze wetten, waarden en normen.

“Maar het is niet omdat de statuten wat aangepast werden dat er iets fundamenteels veranderde bij het CIO”, aldus Slagmulder. “Dat is cosmetica. Ook binnen de moslimgemeenschap klinken geluiden dat het enkel voor de schone schijn is. Ofwel is Weyts bijzonder naïef, ofwel heeft hij bij de erkenningsprocedure geen gedegen onderzoek gevoerd.”

“Minister Weyts is ofwel naïef ofwel gemakzuchtig als het gaat over het islamonderricht in onze scholen”

Slagmulder diende in de plenaire vergadering een motie in om zo alsnog de Vlaamse regering aan te manen om werk te maken van een grondige externe audit over de werking en financiën van het CIO. Deze werd door alle andere partijen weggestemd. “De N-VA mag wat rechtlijniger zijn”, gaat Slagmulder verder. “In de eerdere commissievergadering beaamde de N-VA dat het CIO al verschillende fouten maakte. Maar als puntje bij paaltje komt, stemmen ze tegen onze voorstellen die ons onderwijs willen beschermen tegen obscurantisme bij de erkende religieuze instanties, eenzijdige en extremistische islamlessen en inmenging van buitenlandse mogendheden.”

Het Vlaams Belang hoopt dat een volgende minister van Onderwijs wel inziet dat die verlenging van het mandaat van CIO reële risico’s inhoudt voor islamlessen die een extreme beleving van de islam opdringen en beïnvloed worden door instanties als Diyanet en Millî Görüş. “Moslimfundamentalisme en extremisme hebben geen plaats in ons Vlaams onderwijs”, besluit Slagmulder. “Alle signalen in die richting moet men onderzoeken en wanpraktijken moeten geëlimineerd worden.”