Persberichten
woensdag, 20 dec 2023

“Verlenging erkenning van Centrum Islamonderwijs totaal onaanvaardbaar”

Foto: iStock. “Verlenging erkenning van Centrum Islamonderwijs totaal onaanvaardbaar”

Vlaams Belang reageert afwijzend op de beslissing van onderwijsminister Ben Weyts (N‑VA) om het mandaat van het Centrum Islamonderwijs Vlaanderen (CIO) als erkende instantie voor het islamonderwijs te verlengen. CIO behoorde tot voor kort tot de omstreden Moslimexecutieve die vorig jaar zijn erkenning als spreekbuis voor de islam verloor wegens gesjoemel, buitenlandse inmenging en extremisme. De minister beweert dat hij heeft gekozen voor continuïteit en dat CIO geen banden meer heeft met de Moslimexecutieve, maar in feite is CIO nog altijd een satelliet hiervan”, reageert Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang). Zolang deze situatie niet uitgeklaard is, moet de Vlaamse regering gewoonweg geen instantie meer aanduiden voor het islamonderricht in onze scholen.”

Voor de vormgeving van het islamonderricht in Vlaamse scholen was tot heden het CIO de door de Vlaamse overheid erkende levensbeschouwelijke instantie. Dat betekent dat zij islamitische godsdienstleerkrachten voordraagt aan scholen, de leraren islam inspecteert en adviseert, leerplannen opstelt en verantwoordelijk is voor de handboeken islamonderwijs. De termijn van het contract met het CIO loopt af op 31 december 2023, waardoor er een nieuwe instantie aangeduid moest worden. Minister Weyts heeft nu echter besloten om het CIO gewoon weer voor een nieuw mandaat te erkennen tot eind 2028. “De verlenging van de erkenning van CIO is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar”, aldus Slagmulder. “CIO is een afgeleide vzw van het Executief van de moslims van België (EMB). Deze Moslimexecutieve verloor in 2022 haar federale erkenning vanwege intransparante werking en financiering, mogelijk gesjoemel, aanwijzingen van extremisme en te nauwe banden met buitenlandse islamitische regimes.”

“Ook CIO zelf was duidelijk niet vrij van ernstige fouten. Het is onder haar toezicht dat in het islamonderricht volop werd gebruikgemaakt van handboeken die rechtstreeks afkomstig waren van het Turkse Diyanet”, gaat Slagmulder verder. “Ook hebben ze tal van islamleraren voorgedragen die een erg letterlijke interpretatie van de koran en een strikte beleving van de islam nastreven. Dat leidt vaak tot het propageren van waarden en normen die haaks staan op onze Europese samenleving, zoals een denigrerende kijk op ‘ongelovigen’, pure wetenschapsontkenning, betwisting van mensenrechten en meer specifiek vrouwenrechten.” Volgens Weyts valt het CIO echter niks te verwijten en zou het CIO zich nu volledig hebben losgekoppeld van de Moslimexecutieve. “Ik hecht maar vrij weinig geloof aan de beweringen van het CIO ter zake”, stelt Slagmulder. “Het CIO mag dan wel sinds juli 2023 haar statuten hebben aangepast, maar als puntje bij paaltje komt is het nog altijd hun ex-voorzitter Mehmet Üstün, die nog altijd voorzitter is van de Moslimexecutieve, die hun belangen komt verdedigen.”

“Ons Vlaams onderwijs mag niet misbruikt worden als doorgeefluik van moslimfundamentalisme en extremisme.”

Binnen de islamwereld komt de erkenning ook met enige kritiek aangezien niet enkel het CIO maar ook de nieuwe vzw Moslimraad van België (MRB) een dossier had ingediend. “Ik stel vast dat er een onderlinge moslimvete tussen de ene moslimkoepel, de satelliet van Moslimexecutieve, die aan extremisme wordt gelinkt, en de andere, de Moslimraad, die dan weer niet gedragen zou zijn binnen de moslimgemeenschap en die niet in orde is met haar visie rond onderwijs. De minister’moest’ in zekere zin dus kiezen tussen de pest en de cholera.” Maar de zaak is volgens Slagmulder ook juridisch zeer kafkaiaans omdat de federale regering hier een grijs gebied heeft gelaten inzake  wie er nu de werkelijke woordvoerder is van de moslimgemeenschap. De federale minister van Justitie heeft bij koninklijk besluit van 12 juni 2023 de Moslimraad erkend als voorlopig representatief orgaan voor de islamitische eredienst in België. De erkenning van het bureau van de Moslimexecutieve werd opgeheven. In theorie heeft de Moslimraad eigenlijk de bevoegdheid om leraren en inspecteurs aan te stellen, dat staat ook letterlijk zo in de wetgeving en het koninklijk besluit. Dit zal zeker nog leiden tot juridische geschillen tussen de Moslimraad en het CIO met in hun zog de Moslimexecutieve.

Het Vlaams Belang roept minister Weyts op om alsnog z’n beslissing te herzien. “Als de moslimgemeenschap er zelf niet uit geraakt welke instantie hen nu vertegenwoordigt voor het aanbieden van onderwijs en zolang ook op federaal vlak er geen duidelijkheid is over wie nu echt de spreekbuis is van die gemeenschap, is het een betere optie om gewoonweg geen onderwijsinstantie voor het islamonderricht meer te erkennen”, besluit Slagmulder. “Op die manier worden de aanduiding van islamleraren en hun andere werkzaamheden ‘on hold’ gezet. Indien Weyts toch voet bij stuk houdt, eisen we een grondige externe audit naar de werkzaamheden van de vzw CIO, alsook initiatieven van de minister om met de Vlaamse overheid binnen de grenzen van de Grondwet nader toezicht te kunnen houden op hun leerplannen en handboeken. Ons Vlaams onderwijs mag niet misbruikt worden als doorgeefluik van moslimfundamentalisme en extremisme. De Vlaamse regering moet korter op de bal spelen om dergelijke uitwassen geen enkele kans te geven.”