Nieuws
dinsdag, 08 aug 2023

Overbevolking gevangenissen aanpakken met repatriëring en niet met aankondigingspolitiek

Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wil de overbevolking in gevangenissen aanpakken door ook gevangenisstraffen van minder dan 3 jaar te laten uitvoeren. “Er gaat geen week voorbij dat de minister geen onrealistische aankondiging doet”, zegt Kamerlid Marijke Dillen. “Er moet een effectieve uitvoering van celstraffen komen, maar loutere aankondigingspolitiek helpt niemand vooruit. De overbevolking in de gevangenissen is een gevolg van het groot aantal niet-Belgen onder de gevangenen en er moet dan ook op ingezet worden op repatriëring.”

Gevangenisstraffen van minder dan 36 maanden moeten in België traditiegetrouw niet worden uitgevoerd. Door de overbevolking in de Belgische gevangenissen is er immers geen plaats om alle veroordeelden te huisvesten. In de plaats wordt er veelal voor een alternatieve straf of een enkelband geopteerd. Deze toestand is uniek in de wereld en doet zich nergens in onze buurlanden voor. Volgens minister van Quickenborne draagt deze de facto straffeloosheid bij tot de overbevolking in gevangenissen. Hij wil nu dat deze korte gevangenisstraffen toch uitgezeten worden en zet zijn hoop vooral op de nieuwe detentiehuizen om de extra gedetineerden op te vangen. Straffen korter dan zes maanden zullen dan weer helemaal verdwijnen.

“Er gaat normaal gezien al geen week voorbij dat minister Van Quickenborne geen onrealistische aankondiging doet, maar in de komkommertijd zelfs geen dag”, zegt Dillen. “Gisteren waren het nog de boetes van 1.000 euro voor druggebruik op festivals. Weinig geloofwaardig van een minister die er ooit mee pochte dat hij zelf drugs nam in de Senaat.”

“Van Quikenborne moet werk maken van verdragen om gevangenen te kunnen repatriëren”

Enkele maanden geleden pleitte Van Quickenborne er nog voor om personen die veroordeeld werden tot een effectieve gevangenisstraf van minder dan drie jaar direct in vrijheid te stellen. “Het is goed dat de minister weer eens van mening veranderd is, maar loutere aankondigingspolitiek helpt niemand vooruit”, aldus Dillen. “Er moet een effectieve uitvoering van alle celstraffen komen. Het gebruik van enkelbanden heeft al genoeg aangetoond tot niets te leiden.”

Het Vlaams Belang pleit voor een radicaal andere aanpak van de overbevolking in de gevangenissen. “Alle statistieken bewijzen dat die een gevolg is van het groot aantal niet-Belgen onder de gevangenen”, besluit Dillen. “Repatriëring is de enige oplossing waarbij gevangenen hun straf in hun land van herkomst moeten uitzitten. Van Quikenborne moet werk maken van verdragen om dit versneld mogelijk te maken. Met landen die hardnekkig weigeren hun eigen criminele onderdanen terug te nemen moet de ontwikkelingssamenwerking stopgezet worden.”

Criminele vreemdelingen uitwijzen!
Vul hier uw emailadres in om de petitie te ondertekenen
Contact 1

Doel: 85.000 handtekeningen

Extra gegevens