Nieuws
woensdag, 25 jan 2023

Bevraging Gezinsbond bewijst noodzaak indexering Groeipakket 

Meer dan een op de drie Vlamingen met kinderen komt zonder het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag, financieel niet rond. “De Vlaamse regering laat de gezinnen gewoon in de kou staan door enerzijds te besparen op het Groeipakket en anderzijds de factuur voor kinderopvang te verhogen”, zegt Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse. “Het Groeipakket moet gewoon opnieuw geïndexeerd worden. Dit is in het belang van alle Vlaamse kinderen.”

Uit een bevraging uitgevoerd in opdracht van de Gezinsbond blijkt dat veel Vlamingen ongerust zijn over hun financiële situatie. 40 procent is ontevreden over zijn huidige financiële situatie, 30 procent maakt zich ongerust dat hij of zij het niet lang meer zal volhouden en 34 procent geeft aan dat ze momenteel moeite zouden hebben met een onverwachte uitgave van 1.000 euro. 35 procent van de Vlamingen met kinderen, of meer dan één op drie, zegt financieel zelfs niet rond te komen zonder het Groeipakket. 

Dat is een enorme stijging in vergelijking met de periode voor de financiële crisis. Toen gaven maar een op de vijf Vlamingen met kinderen, of 21 procent, aan dat het Groeipakket nodig was om rond te komen. 62 procent van de Vlamingen vindt dat het Groeipakket en de bijkomende toelagen opnieuw gekoppeld moeten worden aan de index. Bij haar aantreden in 2019 besliste de Vlaamse regering om dit niet langer te doen.

"Middenklasse valt uit de boot"

“Deze bevraging toont aan hoe moeilijk onze gezinnen het wel hebben. Dat hoeft niet te verbazen, want wanneer basisbehoeften als voeding, energie en kledij fors duurder worden en de kinderbijslag daar niet aan wordt aangepast, boeten de gezinnen fors in qua koopkracht”, zegt De Reuse. “De Vlaamse regering laat onze gezinnen gewoon in de kou staan, niet alleen door te besparen op het Groeipakket, maar ook nog eens door de kinderopvangfactuur te verhogen. Er zijn weliswaar sociale maatregelen, maar die zijn er enkel voor de allerzwaksten, waarbij de middenklasse uit de boot valt.”

Uit de bevraging blijkt dat een ruime meerderheid van de Vlamingen vindt het kindergeld opnieuw gekoppeld moet worden aan de index. “In september vorig jaar was er nog een regeringscrisis hierover, maar CD&V trok toen haar staart in uit schrik om de ministerpostjes te verliezen”, herinnert De Reuse er aan. “Het Groeipakket moet gewoon opnieuw geïndexeerd worden. Dit is in het belang van alle Vlaamse kinderen.”