Nieuws
donderdag, 29 dec 2022

Marokkanen vormen grootste groep gedetineerden zonder wettige papieren

Foto: iStock. Marokkanen vormen grootste groep gedetineerden zonder wettige papieren

Meer dan een op vier gedetineerden in de Belgische gevangenissen heeft hier geen verblijfsrecht. Onder hen zijn Marokkanen het meest vertegenwoordigd. “Met dit hoge aantal gevangenen zonder papieren is het niet verwonderlijk dat de Belgische gevangenissen overbevolkt zijn”, zegt Kamerlid Marijke Dillen. “De statistieken tonen duidelijk aan dat er in de gevangenissen een ‘Marokkanenprobleem’ is. Er zijn nochtans genoeg stokken achter de deur om Marokko te dwingen om haar eigen onderdanen terug te nemen.”  

Uit het antwoord van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) op een parlementaire vraag blijkt dat meer dan een op de vier Belgische gevangenen geen wettige papieren heeft. Van de 11.330 gedetineerden in België zijn er namelijk 3.344 mensen zonder verblijfsrecht. Dit cijfer blijft relatief stabiel. Vorig jaar ging het om 3.246 personen en tien jaar geleden lag het aantal ook rond de 3.400. Marokkanen, Algerijnen, Albaniërs, ­Nederlanders, Roemenen en Fransen vormen in aflopende volgorde de grootste groepen gedetineerden zonder wettige papieren. Onder hen zijn zowel veroordeelden als mensen onder een aanhoudingsmandaat.   

“Veroordeelde buitenlandse criminelen moeten teruggestuurd worden naar hun land van herkomst”

“Met dit hoge aantal gevangenen zonder papieren is het niet verwonderlijk dat de Belgische gevangenissen overbevolkt zijn”, zegt Dillen. “Wij pleiten er daarom al langer voor om het Deense voorbeeld te volgen en veroordeelde buitenlandse criminelen terug te sturen naar hun land van herkomst. Zoniet dreigen we door het capaciteitsgebrek in de gevangenissen bijkomende veroordelingen op te lopen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.”

Volgens het Vlaams Belang moet de federale regering snel akkoorden sluiten met Marokko om mensen zonder verblijfsrecht terug te sturen. “De statistieken tonen duidelijk aan dat er in de gevangenissen een ‘Marokkanenprobleem’ is”, aldus Dillen. “Er zijn nochtans genoeg stokken achter de deur om Marokko te dwingen om haar eigen onderdanen terug te nemen. Denk maar aan visumsancties of het terugschroeven van ontwikkelingssamenwerking.”